Yrke produksjonsleder, plast- og gummiprodukter

Produksjonsledere innen plast- og gummiprodukter leder og koordinerer aktivitetene til personell som er involvert i framstilling av plast- eller gummiprodukter, og sørger for at produksjonen er effektiv, sikker og kostnadseffektiv. De er ansvarlige for installering av nye produksjonslinjer og for opplæring.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Komposittmaterialer

  Egenskaper ved ulike materialer som utvikles i et laboratorium, deres bruk per produkttype og hvordan de lages.

Ferdigheter

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Planlegge skiftopplegg for ansatte

  Planlegge vaktlister for ansatte for å sikre at alle kundeordre fullføres, og at produksjonsplanen gjennomføres.

 • Planlegge produksjon

  Planlegge produksjonen med sikte på størst mulig lønnsomhet samtidig som selskapets nøkkelindikatorer for kostnad, kvalitet, service og innovasjon opprettholdes.

 • Rapportere defekte produksjonsmaterialer

  Føre nødvendige registre og skjemaer for å rapportere defekte materialer eller tvilsomme forhold ved produksjonsmaskiner og -utstyr.

 • Overvåke forhold i prosessmiljø

  Kontrollere at de generelle forholdene i rommet hvor prosessen skal finne sted (for eksempel temperatur eller luftfuktighet), oppfyller kravene, og tilpasse disse hvis det er nødvendig.

 • Optimalisere parameter for produsjonsprosesser

  Optimere og vedlikeholde parametrene for produksjonsprosessen, for eksempel flyt, temperatur eller trykk.

 • Overvåke anleggsproduksjon

  Overvåke oppsettet av og effektiviteten til prosesssene ved anlegget for å sikre så høye produksjonsnivåer som mulig.

 • Planlegge ressurstildeling

  Planlegge framtidige ressursbehov, for eksempel tid, penger og konkrete prosessressurser.

 • Kontrolltemperatur

  Måle og justere temperaturen for et gitt rom eller gjenstand.

 • Evaluere ansattes arbeid

  Vurdere behovet for arbeidskraft i det kommende arbeidet. Vurdere gruppens arbeidsresultater, og informere overordnede. Oppmuntre og støtte de ansatte i sin læring, lære dem teknikker og sjekke applikasjonen for å besørge produktkvalitet og produktivitet.

 • Føre register over arbeidsfremdrift

  Føre register over arbeidet, herunder tidsbruk, feil, funksjonssvikt osv.

 • Sørge for helse og sikkerhet innen produksjon

  Sørge for helse og sikkerhet innen produksjon.

 • Overvåke måler

  Følge med på verdiene som en måler viser i forbindelse med måling av trykk, temperatur, materialtykkelse med mer.

 • Undersøke i tekniske ressurser

  Lese og tolke tekniske ressurser, som digitale eller papirbaserte tegninger og justeringsdata, for å kunne sette opp en maskin eller et arbeidsverktøy, eller for å montere mekanisk utstyr.

Source: Sisyphus ODB