Yrke produksjonsleder, plast- og gummiprodukter

Produksjonsledere innen plast- og gummiprodukter leder og koordinerer aktivitetene til personell som er involvert i framstilling av plast- eller gummiprodukter, og sørger for at produksjonen er effektiv, sikker og kostnadseffektiv. De er ansvarlige for installering av nye produksjonslinjer og for opplæring.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Komposittmaterialer

  Egenskaper ved ulike materialer som utvikles i et laboratorium, deres bruk per produkttype og hvordan de lages.

Ferdigheter

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Planlegge skiftopplegg for ansatte

  Planlegge vaktlister for ansatte for å sikre at alle kundeordre fullføres, og at produksjonsplanen gjennomføres.

 • Planlegge produksjon

  Planlegge produksjonen med sikte på størst mulig lønnsomhet samtidig som selskapets nøkkelindikatorer for kostnad, kvalitet, service og innovasjon opprettholdes.

 • Rapportere defekte produksjonsmaterialer

  Føre nødvendige registre og skjemaer for å rapportere defekte materialer eller tvilsomme forhold ved produksjonsmaskiner og -utstyr.

 • Overvåke forhold i prosessmiljø

  Kontrollere at de generelle forholdene i rommet hvor prosessen skal finne sted (for eksempel temperatur eller luftfuktighet), oppfyller kravene, og tilpasse disse hvis det er nødvendig.

 • Optimalisere parameter for produsjonsprosesser

  Optimere og vedlikeholde parametrene for produksjonsprosessen, for eksempel flyt, temperatur eller trykk.

 • Overvåke anleggsproduksjon

  Overvåke oppsettet av og effektiviteten til prosesssene ved anlegget for å sikre så høye produksjonsnivåer som mulig.

 • Planlegge ressurstildeling

  Planlegge framtidige ressursbehov, for eksempel tid, penger og konkrete prosessressurser.

 • Kontrolltemperatur

  Måle og justere temperaturen for et gitt rom eller gjenstand.

 • Evaluere ansattes arbeid

  Vurdere behovet for arbeidskraft i det kommende arbeidet. Vurdere gruppens arbeidsresultater, og informere overordnede. Oppmuntre og støtte de ansatte i sin læring, lære dem teknikker og sjekke applikasjonen for å besørge produktkvalitet og produktivitet.

 • Føre register over arbeidsfremdrift

  Føre register over arbeidet, herunder tidsbruk, feil, funksjonssvikt osv.

 • Sørge for helse og sikkerhet innen produksjon

  Sørge for helse og sikkerhet innen produksjon.

 • Overvåke måler

  Følge med på verdiene som en måler viser i forbindelse med måling av trykk, temperatur, materialtykkelse med mer.

 • Undersøke i tekniske ressurser

  Lese og tolke tekniske ressurser, som digitale eller papirbaserte tegninger og justeringsdata, for å kunne sette opp en maskin eller et arbeidsverktøy, eller for å montere mekanisk utstyr.

Source: Sisyphus ODB