Yrke produksjonsleder ved ciderbryggeri

Produksjonsledere ved ciderbryggeri har ansvar for framstillingsprosessen for sider. De sørger for bryggekvalitet og følger en av flere bryggeprosesser. De endrer eksisterende bryggeformler og prosesseringsteknikker for å utvikle nye siderprodukter og siderbaserte drikkevarer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fermenteringsprosessene til drikkevarer

  Gjæringsprosessen i forbindelse med konvertering av sukker til alkohol, gasser og syrer. 

 • Prosesser innen matvare- og drikkevareproduksjon

  Råstoffer og produksjonsprosesser for å framstille næringsmidler. Betydning av kvalitetskontroll og andre teknikker for nærings- og nytelsesmiddelindustrien.

 • Næringsmiddelindustrien

  De respektive industriene og prosessene i nærings- og nytelsesmiddelindustrien, f.eks. utvalg, bearbeiding, pakking og lagring.

 • Moseprosess

  Håndtere moseprosessen og forstå innflytelsen den har på kvalitet og karakter av ferdig gjæret drikk.

 • Bioteknologi

  Teknologi som bruker, endrer eller utnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter for å utvikle nye teknologier og produkter beregnet på bestemte bruksområder.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Eplevarianter

  Typer epler, fra søt til sur, deres farger, former og bruk.

 • Den kjemiske sammensetningen til epler

  Kjemisk sammensetning av epler: sukker, vanninnhold, proteiner, aciditet og vitaminer. Bestanddeler av epler som bidrar til bedre kvalitet, så epleproduksjonen kan brukes til å oppnå sunn juice og fruktmasse.

 • Biokjemiske prosesser innen siderproduksjon

  For eksempel omdanning av sukker til alkohol og betydningen av pH-nivåer under gjæring.

Ferdigheter

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Gjennomføre eplefermentering

  Mose eplene og oppbevare dem i henhold til spesifikasjonene i egnede beholdere før fermenteringsprosessen settes i gang ved å følge fermenteringstidene og legge til de aktuelle ingrediensene. Overvåke fermenteringsprosessen. 

 • Redusere sløsing med ressurser

  Vurdere og identifisere muligheter til mer effektiv ressursbruk og kontinuerlig arbeide for å redusere ressurssløsing.

 • Administrere matproduksjonslaboratorium

  Administrere laboratorievirksomhet på anlegget eller fabrikken og bruke dataene til å overvåke kvaliteten på de produserte varene.

 • Utføre sensorisk evaluering

  Vurdere kvaliteten på en gitt type mat eller drikke med utgangspunkt i utseende, lukt, smak, aroma og andre egenskaper. Foreslå mulige forbedringer og sammenligninger med andre produkter.

 • Sjekke flasker med tanke på emballasje

  Sjekke flasker med hensyn til emballasje. Bruke testprosedyrer for å kontrollere om flasken er egnet til å inneholde mat- og drikkeprodukter. Følge spesifikasjoner for flaskefylling som er lovfestede eller bestemt av selskapet.

 • Forberede beholdere for drikkefermentering

  Forberede beholdere for drikkefermentering, avhengig av hvilken type drikk som skal produseres. Dette inkluderer egenskapene som de forskjellige beholderne kan gi til sluttproduktet.

 • Velge epler

  Velge ut modne og umodne epler ved å vurdere mengden av stivelse i dem som kan gjøres om til sukker.

 • Måle pH

  Måle pH, som er en måleenhet for surhetsgrad eller alkalitet.

 • Fjerne eplekjerner

  Fjerne eplekjerner og dele eplene i fire med en epledeler.

 • Analysere prøver av mat og drikkevarer

  Undersøke om mat eller drikkevarer er trygge å konsumere for mennesker. Kontrollere riktige nivåer av de viktigste ingrediensene og korrektheten til etikettdeklarasjonen og næringsinnholdet i varen. Sikre at prøver av mat og drikkevarer overholder spesifikke standarder eller prosedyrer.

 • Betjene pasteuriseringsprosesser

  Følge og anvende prosedyrer for å pasteurisere mat og drikke. Gjenkjenne egenskapene til produktene som skal pasteuriseres, og tilpasse prosedyrene deretter.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Sikre sanering

  Holde arbeidsområder og utstyr fritt for skitt, infeksjoner og sykdommer ved å fjerne avfall og søppel og sørge for tilstrekkelig rengjøring.

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Overvåke fermentering

  Føre tilsyn med og kontrollere fermentering. Overvåke bunnfelling av juice og fermentering av råstoff. Kontrollere fremdriften i fermenteringsprosessen for oppfyllelse av spesifikasjonene. Måle, teste og tolke fermenteringsprosess- og kvalitetsdata i henhold til spesifikasjoner.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Vedlikeholde oppdatert faglig kunnskap

  Regelmessig delta på seminarer, lese fagpublikasjoner, aktivt delta i fagmiljøer.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Hjelpe til med tapping

  Klargjøre vin for tapping på flaske. Bistå med tapping og korking.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Utforme sideroppskrifter

  Designe sideroppskifter ved å ta i betraktning epletypen, gjæringstiden, ingrediensene, blandingen og andre kritiske punkter under produksjonsprosessen.

 • Sikre at det ferdige produktet oppfyller krav

  Sikre at ferdige produkter oppfyller eller overstiger selskapets spesifikasjoner.

 • Analysere eplejuice for siderproduksjon

  Analysere eplejuice før gjæring, og sideren under og etter gjæring. Se hvordan den gjærede juicen endrer seg fra år til år med de samme eplesortene. Være oppmerksom på forskjellen i innholdet av sukker, syre og garvenivåer mellom eplesorter.

 • Sette produksjonsanleggsstandarder

  Sikre en høy standard for sikkerhet og kvalitet når det gjelder anlegg, systemer og arbeidstakeres atferd. Sikre at prosedyrer og revisjonsstandarder overholdes. Sikre at maskiner og apparater i produksjonsanlegget egner seg for oppgaven.

Source: Sisyphus ODB