Yrke produksjonsmedarbeider, tapping og konservering

Produksjonsmedarbeidere, tapping og konservering ser på flasker og bokser som passerer under produksjonsprosessen. De står ved siden av samlebåndene for å sikre at flasker er fylt tilstrekkelig, og at det ikke er større avvik. De forkaster defekte flasker eller bokser.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Karboniseringsteknikker

  Løse opp karbondioksid i en væske, vanligvis under høyt trykk, de forskjellige karboniseringsteknikkene som flaskekondisjonering (priming), spunding, krausening og kraftkarbonisering. Bruke disse teknikkene i henhold til produksjonskravene og det etterspurte karboniseringsnivået.

Ferdigheter

 • Måle presise matbehandlingsoperasjoner

  Utføre presise oppgaver med egnet verktøy og utstyr ved produksjon av mat og drikke.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Sjekke flasker med tanke på emballasje

  Sjekke flasker med hensyn til emballasje. Bruke testprosedyrer for å kontrollere om flasken er egnet til å inneholde mat- og drikkeprodukter. Følge spesifikasjoner for flaskefylling som er lovfestede eller bestemt av selskapet.

 • Ta hånd om pakkemaskiner

  Bruke pakkemaskiner som maskiner for påfylling, merking og forsegling. Lagerføre og sortere produkter som skal behandles i henhold til spesifikasjoner. Fylle på med emballasjeartikler etter behov, for eksempel esker, kartonger, innpakningspapir, plastark, lim, blekk eller etiketter.

 • Arbeide på transportbånd innen matproduksjon

  Arbeide ved transportbånd innen matproduksjon.

 • Sjekke kvaliteten på produkter i produksjonslinjen

  Sjekke kvaliteten på produkter i produksjonslinjen, og fjerne defekte enheter før og etter pakking.

 • Oppdage feil i flasker

  Påvise mulige feil i flasker og ta beslutninger om flaskene og partiet som produseres, og avvise flasker som ikke passer i produksjonen.

 • Bruke regneferdigheter

  Resonnere og bruke enkle eller komplekse numeriske konsepter og beregninger.

 • Utføre kvalitetskontroll av matbehandling under produksjon

  Sikre kvaliteten på alle faktorene som er involvert i en matproduksjonsprosess.

 • Kasting av ikke-matbasert avfall i næringsmiddelindustrien

  Avhende, på miljøgodkjente måter, avfall som ikke er mat, i næringsmiddelindustrien.

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Håndtere kjemikalier for rengjøring på stedet

  Håndtere passende mengder og typer av rengjøringskjemikalier (CIP) som er nødvendige for produksjon av mat- og drikkevarer.

 • Betjene gaffeltruck

  Betjene en gaffeltruck, et kjøretøy med en gaffel foran for løfting og transport av tung last.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Hjelpe til med tapping

  Klargjøre vin for tapping på flaske. Bistå med tapping og korking.

 • Håndtere hermetiseringsmaskin

  Håndtere en hermetikkmaskin drevet av elektrisitet eller batterier for å hermetisere ulike typer mat.

 • Betjene automatisert prosesskontroll

  Benytte et prosesskontroll- eller automatiseringssystem (PAS) som brukes til å kontrollere en produksjonsprosess automatisk.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

Source: Sisyphus ODB