Yrke produksjonssjef, pakking

Produksjonssjefer, pakking definerer og analyserer pakkeenheter for å unngå skader eller tap av kvalitet på de pakkede varene. De utformer dessuten emballasjen i henhold til spesifikasjonene for produktet og tilbyr løsninger på emballasjeproblemer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Emballasjefunksjoner

  Emballasjens funksjoner og rolle i det moderne samfunnet. Strukturen på forsyningskjeden for emballasje og forholdet mellom emballasje og markedsføring.

 • Produksjonsprosesser

  Materialer og teknikker som kreves i produksjons- og distribusjonsprosesser.

 • Typer emballasjematerialer

  Materialegenskaper som gjør dem egnet for emballasje. Omdanne råstoffer til emballasje. Forskjellige typer etiketter og materialer som benyttes, og som oppfyller kravene til korrekt lagring, avhengig av varene.

 • Emballeringsprosesser

  Utforming og design av emballasje. Dekorasjonsprosess og trykking utført på emballasje. Pakkemaskiner og linjedrift.

Ferdigheter

 • Planlegge ny emballasjedesign

  Komme opp med nye ideer angående størrelsen, formen og fargen på emballasjen.

 • Føre finansielle poster

  Holde oversikt over og fullføre alle formelle dokumenter som representerer økonomiske transaksjoner i en virksomhet eller et prosjekt.

 • Bygge kunderelasjoner

  Bygge et varig og meningsfullt forhold til kunder for at de skal bli fornøyde og trofaste, ved å gi nøyaktig og vennlig rådgivning og bistand, ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og ved å gi informasjon og service i etterkant av salget.

 • Forstå økonomisk forretningsterminologi

  Forstå betydningen av grunnleggende finansielle begreper og terminologi som brukes i foretak og finansinstitusjoner eller organisasjoner.

 • Identifisere innovative konsepter innen emballasje

  Utvikle kreative ideer til materialer, emballasjeformater og grafisk teknologi.

 • Teste emballasje

  Teste og måle emballasjemateriale.

 • Pleie relasjoner med leverandører

  Bygge et varig og betydningsfullt forhold til leverandører og tjenesteleverandører for å skape et positivt, lønnsomt og varig samarbeid og bidra til kontraktsforhandlinger.

 • Fremme bærekraftig emballering

  Bruke sikre og sunne emballeringsprosedyrer, maksimere bruken av resirkulerte eller fornybare kildematerialer, implementere rene produksjonsteknologier.

 • Anvende sikkerhetsstyring

  Bruke og overvåke tiltak og forskrifter angående sikkerhet for å opprettholde et sikkert miljø på arbeidsplassen.

 • Gjennomføre detaljert evaluering av kvalitetsstandarder

  Gjennomføre detaljert evaluering av produksjon, kvalitet eller emballering av varer for å sikre at produsentens kvalitetsstandarder overholdes.

 • Designe emballasje

  Utvikle og designe formen og strukturen på emballasjen til et produkt.

 • Sikre kvalitetskontroll innen emballasje

  Implementere og overvåke aktiviteter slik at alle krav til emballeringsprosedyrer og -standarder følges til enhver tid.

 • Demonstrere kompetanse innen emballasjestandarder

  Arbeide i samsvar med den siste utviklingen innen nasjonale og internasjonale emballasjestandarder og -prosedyrer.

 • Levere teknisk dokumentasjon

  Utarbeide dokumentasjon for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, som beskriver deres funksjonalitet og sammensetning på en slik måte at det er forståelig for et bredt publikum uten teknisk bakgrunn og i samsvar med definerte krav og standarder. Holde dokumentasjon oppdatert.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

Source: Sisyphus ODB