Yrke produksjonstekniker, skotøy

Produksjonsteknikere innen skotøy utøver en lang rekke aktiviteter knyttet til produksjon av fottøy. De er involvert i alle faser av prosessen, inkludert produktteknikk og ulike typer konstruksjoner. De tar sikte på å maksimere produktiviteten og redusere produksjonskostnadene, sikre produktets funksjonalitet og kvaliteten og kundetilfredshet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Monteringsprosesser og -teknikker for Goodyear-fottøykonstruksjon

  Teknologi, utstyr, maskiner og verktøy for montering av typer konstruksjon av Goodyear-skotøy.

 • Manuelle kutteprosesser for lær

  Regler for kutting, varians i læregenskaper på overflaten og forlengelsesanvisninger for fottøydelene.

 • Fottøykomponenter

  Komponenter for fottøy både for overdel (vamp, kvartaler, fôringer, avstivere, tåpuffer, osv.) og bunn (såler, hæler, innleggssåler, osv.). Miljøkriterier og betydning av resirkulering. Velge ut egnede materialer og deler på grunnlag av deres innflytelse på skotøyets stil og egenskaper, kjennetegn og produksjonsmulighet. Framgangsmåter og metoder for kjemisk og mekanisk bearbeiding av lær og lærvarer.

 • Fottøykvalitet

  Kvalitetsspesifikasjoner for materialer, prosesser og ferdige produkter, de mest vanlige mangler i fottøy, framgangsmåter for rask prøving, framgangsmåter for laboratorieundersøkelser og forsøk samt egnet utstyr for kvalitetskontroll. Kvalitetssikring av produksjonsprosesser og grunnleggende begreper med hensyn til kvalitet på skotøy og standarder for fottøy.

 • Forhåndsmontering av fottøybunner

  Utstyr og teknikker som brukes til framstilling av bunnkomponenter i fottøyindustrien, inkludert såler, heler og innleggssåler, osv.

 • Utstyr for vedlikehold av sko

  Funksjonaliteten til det brede utstyret og de grunnleggende reglene for regelmessig vedlikehold.

 • Etterbehandlingsteknikker for fottøy

  Tilhørende maskiner, verktøy, kjemikalier og mekaniske etterbehandlingsprosedyrer innen produksjon av fottøy.

 • Forhåndsmontering av fottøyoverdeler

  Utstyr og teknikker som brukes til førproduksjon av overdeler til fottøy.

 • Fottøymaterialer

  Egenskaper, komponenter, fordeler og begrensninger ved et stort utvalg materialer som brukes i produksjonen av fottøy: lær, lærerstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, plast, gummi osv. 

 • Forhåndssømprosesser og -teknikker for fottøy og lærvarer

  Teknologi, inkludert maskiner og teknikker, for forberedelse av lærvarer og overdeler til fottøy.

 • Fottøymaskiner

  Funksjonene til det store spekteret av maskiner, og grunnleggende regler for regelmessig vedlikehold.

 • Monteringsprosesser og -teknikker for California-fottøykonstruksjon

  Teknologi, utstyr, maskiner og verktøy for montering av California-fottøykonstruksjonstype.

 • Monteringsprosesser og -teknikker for sementert fottøykonstruksjon

  Teknologi, utstyr, maskiner og verktøy for varighet og lodding ved konstruksjon av sementert fottøy.

 • Fottøyproduksjonsteknologi

  Fottøyprosessteknologi og maskiner som er involvert. Fottøyproduksjonen starter i klippe/klikkerommet, der øvre og nedre komponenter klippes til. De øverste komponentene settes sammen i lukkerommet ved å følge en presis rekkefølge med spesifikke operasjoner: løyping, bretting, søm, osv. De lukkede øvre, innersålen og andre nedre komponenter settes sammen i monteringsrommet, der hovedoperasjonene er påsetting av såler. Prosessen avsluttes med ferdigstilling i rom for etterbehandling og pakking.

Ferdigheter

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Formidle kommersielle og tekniske problemer på fremmedspråk

  Snakke ett eller flere fremmedspråk for å formidle kommersielle og tekniske spørsmål til ulike leverandører og kunder.

 • Planlegge fottøyproduksjon

  Designe fremstillingsprosessen for hver fottøysmodell. Planlegge trinnene i produksjon og fremstilling av fottøy. Planlegge bruk av materialer og fottøyskomponenter. Velge maskiner og utstyr. Planlegge arbeidsstyrken. Beregne direkte og indirekte kostnader knyttet til produksjonen. Planlegge vedlikehold av maskiner og utstyr.

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

 • Redusere miljøpåvirkningen av fottøyproduksjon

  Vurdere miljøbelastningen av fottøyproduksjon og redusere miljørisikoene til et minimum. Redusere miljøskadelige arbeidspraksiser i ulike ledd av fottøyproduksjonen.

 • Arbeide i tekstilproduksjonsgrupper

  Arbeide i harmoni med kolleger i grupper i tekstil- og klesproduksjonsbransjen.

 • Administrere produksjon av fottøy eller lærvarer

  Planlegge produksjon av skotøy eller lærvarer i henhold til selskapets mål, frister og tilgjengelige ressurser. Distribuere, samordne og kontrollere all aktivitet og de ulike produksjonsfasene ved hjelp av opplysninger fra tekniske ark og organisering og metoder. Arbeide for å optimalisere kvalitet, produktivitet og sikkerhet. Samarbeide med alle tilknyttede avdelinger. Rapportere produksjon, kvalitet og produktivitet, og foreslå korrigerende tiltak.

 • Fremstille fottøyprøver

  Skape, teste og kontrollere prototyper eller prøver av fottøy sammenlignet med et forhåndsdefinert kriteriesett gjennom alle faser av produksjonsprosessen. Revidere de opprinnelige designkonseptene, og implementere tekniske forbedringer.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

Source: Sisyphus ODB