Yrke produktsjef innen turisme

Produktsjefer innen turisme analyserer markedet, utreder potensielle tilbud, utvikler produkter, planlegger og organiserer distribusjons- og markedsføringsprosessene.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Turismemarked

  Studie av turismemarkedet på internasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og turistdestinasjoner på verdensbasis.

 • Geografiske områder som er relevante for turisme

  Feltet for turistgeografi i Europa og utlandet for å finne relevante områder for turisme og relevant turisme.

 • Markedsanalyse

  Feltet for markedsanalyse og forskning samt særlige forskningsmetoder.

 • Turistressurser for en destinasjon for videre utvikling

  Studien av turistressurser i et bestemt område og potensialet for videre utvikling av nye turisttjenester og arrangementer.

 • Salgsstrategier

  Prinsipper for kundeatferd og målmarkeder med sikte på å markedsføre og selge et produkt eller en tjeneste.

Ferdigheter

 • Administrere mellomlangsiktige mål

  Overvåke tidsplaner på mellomlang sikt med kvartalsvise budsjettestimater og avstemninger.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

 • Implementere markedsføringsstrategier

  Implementere strategier som tar sikte på å markedsføre et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, ved å bruke de utviklede markedsføringsstrategiene.

 • Utarbeide årlig markedsføringsbudsjett

  Foreta en beregning av både inntekter og utgifter som skal betales i løpet av det kommende året i forbindelse med markedsføringsrelaterte aktiviteter, for eksempel reklame, salg og levering av produkter.

 • Utvikle reisecharterprogram

  Utvikle reiseprogrammer i henhold til organisasjonens retningslinjer og markedets behov.

 • Gjennomføre lagerplanlegging

  Bestemme de optimale mengdene og tidspunktene for varebeholdningen for å samordne den med salg og produksjonskapasitet.

 • Utvikle reiselivsprodukter

  Utvikle og promotere reiselivsprodukter, aktiviteter, tjenester og pakkeavtaler.

 • Utvikle turismedestinasjoner

  Lage turistpakker ved å oppdage destinasjoner og interessante steder i samarbeid med lokale interessenter.

 • Bygge nettverk med turist- og reisebyråkontakter

  Bygge et godt spredt nettverk av leverandører i turistbransjen. Yte så gode pakke- og turisttjenester som mulig.

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Produsere innhold for turistbrosjyrer

  Lage innhold for brosjyrer og reiselivsbrosjyrer, reisetjenester og pakketurer.

 • Forhandle leverandørordninger

  Inngå avtaler med leverandører om tekniske krav og krav til mengde, kvalitet, pris, forhold, lagring, pakking, retur og andre krav knyttet til kjøps- og leveringsprosessen.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Administrere produksjon av destinasjonsreklamemateriell

  Føre tilsyn med opprettelse, produksjon og distribusjon av turistkataloger og -brosjyrer.

 • Delta på turismearrangementer

  Delta på reiselivsmesser og -utstillinger for å fremme, distribuere og forhandle reiselivstjenester og -pakker.

 • Administrere distribusjonskanaler

  Administrere distribusjonskanaler med utgangspunkt i kundenes behov.

 • Angi prisstrategier

  Anvende metoder som brukes til å angi produktverdi, og ta markedsforhold, konkurrenters handlinger, investeringskostnader og andre faktorer med i betraktning.

 • Administrere distribusjon av destinasjonsreklamemateriell

  Ha oppsyn med distribusjonen av turistkataloger og brosjyrer.

 • Vurdere et område som turistmål

  Evaluere et område ved å analysere typologi, egenskaper og anvendelse som turistressurs.

 • Implementere salgsstrategier

  Gjennomføre planen for å oppnå en konkurransedyktig fordel på markedet ved å posisjonere selskapets merke eller produkt og ved å rette produktet eller merket mot det rette publikum.

 • Overvåke entreprenørytelse

  Overvåke entreprenørytelse og vurdere om den er i samsvar med den avtalte standarden, og om nødvendig korrigere ytelsen hvis den er for lav.

 • Skape nye konsepter

  Finne frem til nye konsepter.

 • Planlegge mellomlangsiktige til langsiktige mål

  Planlegge langsiktige mål og kort- til mellomlangsiktige mål gjennom effektiv mellomlangsiktig planlegging og avstemmingsprosesser.

 • Overholde matvaresikkerhet og -hygiene

  Respektere optimal matsikkerhet og hygiene under tilberedning, produksjon, prosessering, lagring, distribusjon og levering av matvarer.

Source: Sisyphus ODB