Yrke produktutvikler, lærvarer

Produktutviklere av lærvarer fungerer som et mellomledd mellom design og produksjon. De analyserer og studerer designerens tekniske spesifikasjoner og omdanner disse til tekniske krav, oppdaterer konsepter til produksjonslinjer, velger eller designer komponenter og velger materialer. Produktutviklere av lærvarer utfører også mønsterkonstruksjon, dvs. lager mønstre manuelt, og produserer tekniske tegninger for ulike verktøy, særlig skjæreverktøy. De evaluerer prototyper, utfører nødvendige tester på prøver, og bekrefter at kundens krav til kvalitet og pris oppfylles.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Markedsplanlegging for fottøy og lærvarer

  Prinsipper og metoder som brukes for å opprette en markedsplan og hvordan et selskap på best mulig måte kan posisjonere seg i forhold til sine konkurrenter samtidig som det tas hensyn til særegenhetene ved sko- og lærvaremarkedet. 

 • Produksjonsprosesser for lærvarer

  Prosesser, teknologi og maskiner som er involvert i produksjonen av lærvarer.  

 • Lærvarekomponenter

  De ulike prosedyrene og metodene for bearbeiding av lærmaterialer og lærvarer, som produserbarhet og egnethet.  

 • Skotøydesign og -produksjon

  Utvikle skotøy fra inspirasjon til teknisk utforming og produksjon over flere stadier. De siste trendene innen sko, komponenter, prosesser og begreper.

 • Lærvarekvalitet

  Kvalitetsspesifikasjonene til materialer, prosesser og ferdige produkter, de vanligste manglene til lær, prosedyrer for rask prøving, prosedyrer for laboratorieundersøkelser og standarder samt egnet utstyr for kvalitetskontroll. 

 • Ergonomi innen design av fottøy og lærvarer

  Prinsipper som brukes i utformingen av ulike former for skotøy og lærvarer for å rette opp i anatomiske og ergonomiske forhold samt målinger.

 • Lærvarematerialer

  Det brede spekteret av materialer som brukes i produksjon av skinnvarer: lær, skinnerstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, osv. Måten å skille mellom forskjellige materialer på ut fra deres egenskaper, fordeler og begrensninger.

Ferdigheter

 • Skille mellom tekstiler

  Skille mellom tekstiler for å fastslå forskjellene mellom dem. Evaluere stoffer basert på deres egenskaper og deres rolle i klesproduksjonen.

 • Implementere fottøymarkedsføringsplan

  Implementere markedsføringsplaner i henhold til selskapets spesifikasjoner, i samsvar med etterspørselen på markedet.

 • Utvikle markedsføringsplaner for fottøy og lærvarer

  Kunne utvikle markedsføringsplaner og rettlede selskapets markedsføringsstrategier samt å kunne identifisere mulige markeder og utføre markedsføringsvirksomhet for å fremme selskapets fottøy.

 • Skille mellom tilbehør

  Skille mellom tilbehør for å finne forskjellene mellom dem. Evaluere tilbehør ut fra deres egenskaper og deres anvendelse i klesproduksjon.

 • Utvikle lærvarekolleksjon

  Gjøre om ideer og konsepter for design av lærvarer til prototyper og, i siste instans, en kolleksjon. Analysere og kontrollere designene fra ulike vinkler som funksjonalitet, estetikk, ytelse og egnethet for produksjon. Styre utviklingsprosessen for alle prototypene for lærvarer for å oppfylle kundens behov og for å finne riktig balanse mellom kvalitet og produksjonskostnader.

 • Formidle kommersielle og tekniske problemer på fremmedspråk

  Snakke ett eller flere fremmedspråk for å formidle kommersielle og tekniske spørsmål til ulike leverandører og kunder.

 • Skissere lærvarer

  Være i stand til å bruke ulike teknikker for skissering og tegning, herunder kunstnerisk representasjon, for hånd eller ved hjelp av datamaskin, være klar over forhold og perspektiv, skissere og tegne lærvarer på en nøyaktig måte, i både både 2D og 3D. Være i stand til å utarbeide spesifikasjoner med nærmere opplysninger om materialer, komponenter og produksjonskrav.

 • Anvende utviklingsprosess på fottøydesign

  Forstå forbrukernes behov og analysere motetrender. Skape og utvikle fottøykonsepter fra et estetisk, funksjonelt eller teknisk perspektiv ved bruk av et bredt utvalg av metoder og teknikker; velge materialer, komponenter og egnede teknologier; tilpasse nye konsepter til produksjonskrav og gjøre om nye ideer til omsettelige og bærekraftige produkter for masseproduksjon eller tilpasset produksjon. Formidle nye design og ideer visuelt.

 • Redusere miljøpåvirkningen av fottøyproduksjon

  Vurdere miljøbelastningen av fottøyproduksjon og redusere miljørisikoene til et minimum. Redusere miljøskadelige arbeidspraksiser i ulike ledd av fottøyproduksjonen.

 • Fremstille lærvareprøver

  Lage, teste og verifisere prototyper eller prøver av lærvarer opp mot et forhåndsdefinert sett av kriterier gjennom alle faser av fremstillingsprosessen. Revidere de opprinnelige designkonseptene og gjennomføre tekniske forbedringer.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

 • Anvende motetrender på fottøy og lærvarer

  Være i stand til å holde deg oppdatert om de nyeste stilene, delta på moteshow og gå gjennom mote-/klesblader og -håndbøker, analysere tidligere og nåværende motetrender i områder som fottøy, lærvarer og klesmarkedet. Bruke analytisk tenkning og kreative modeller for å anvende og tolke de kommende trendene innen mote og livsstil på en systematisk måte.

 • Drive med nytenkning i fottøy- og lærvarebransjen

  Innovere og skape i fottøys- og lærvarebransjen. Evaluere nye ideer og konsepter og gjøre dem om til salgbare produkter. Bruke kremmerånd i alle stadier av produkt- og prosessutviklingen for å identifisere nye forretningsmuligheter for markedene virksomheten retter seg mot.

Source: Sisyphus ODB