Yrke produktutvikler, skotøy

Produktutviklere for fottøy er grensesnittet mellom design og produksjon. De konstruerer fottøyprototyper på grunnlag av konseptet designerne har skapt. De velger, designer eller lager nytt design av lester og fottøykomponenter, lager mønstre for overlær, fôringer og nedre komponenter, og produserer tekniske tegninger for en rekke verktøy (f.eks. skjærestempel, former osv.). De kan også produsere og evaluere prototyper for fottøy, gradere og produsere størrelsesprøver, utføre nødvendige tester på prøver og bekrefte at produktet er i samsvar med kundens begensninger når det gjelder kvalitet og pris.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fottøymaterialer

  Egenskaper, komponenter, fordeler og begrensninger ved et stort utvalg materialer som brukes i produksjonen av fottøy: lær, lærerstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, plast, gummi osv. 

 • Mønstergradering

  Ha nøye kjennskap til skjæremønstre og gradere mønstrene for å oppnå størrelseserier ved masseproduksjon. Kjenne til hvordan hakk, hull, synlige sømmer og andre tekniske spesifikasjoner skal merkes. Foreta justeringer og få endelige mønstre for skjæring for å kompensere eventuelle påviste problemer under prøvetakingen.

 • CAD for fottøy

  Arkitektur og funksjonalitet for 2D- og 3D-dataprogrammer for fottøy.

 • Fottøykvalitet

  Kvalitetsspesifikasjoner for materialer, prosesser og ferdige produkter, de mest vanlige mangler i fottøy, framgangsmåter for rask prøving, framgangsmåter for laboratorieundersøkelser og forsøk samt egnet utstyr for kvalitetskontroll. Kvalitetssikring av produksjonsprosesser og grunnleggende begreper med hensyn til kvalitet på skotøy og standarder for fottøy.

 • Skotøydesign og -produksjon

  Utvikle skotøy fra inspirasjon til teknisk utforming og produksjon over flere stadier. De siste trendene innen sko, komponenter, prosesser og begreper.

 • Fottøyproduksjonsteknologi

  Fottøyprosessteknologi og maskiner som er involvert. Fottøyproduksjonen starter i klippe/klikkerommet, der øvre og nedre komponenter klippes til. De øverste komponentene settes sammen i lukkerommet ved å følge en presis rekkefølge med spesifikke operasjoner: løyping, bretting, søm, osv. De lukkede øvre, innersålen og andre nedre komponenter settes sammen i monteringsrommet, der hovedoperasjonene er påsetting av såler. Prosessen avsluttes med ferdigstilling i rom for etterbehandling og pakking.

 • Ergonomi innen design av fottøy og lærvarer

  Prinsipper som brukes i utformingen av ulike former for skotøy og lærvarer for å rette opp i anatomiske og ergonomiske forhold samt målinger.

 • Markedsplanlegging for fottøy og lærvarer

  Prinsipper og metoder som brukes for å opprette en markedsplan og hvordan et selskap på best mulig måte kan posisjonere seg i forhold til sine konkurrenter samtidig som det tas hensyn til særegenhetene ved sko- og lærvaremarkedet. 

 • Fottøykomponenter

  Komponenter for fottøy både for overdel (vamp, kvartaler, fôringer, avstivere, tåpuffer, osv.) og bunn (såler, hæler, innleggssåler, osv.). Miljøkriterier og betydning av resirkulering. Velge ut egnede materialer og deler på grunnlag av deres innflytelse på skotøyets stil og egenskaper, kjennetegn og produksjonsmulighet. Framgangsmåter og metoder for kjemisk og mekanisk bearbeiding av lær og lærvarer.

Ferdigheter

 • Lage mønstre for fottøy

  Produsere gjennomsnittsformen eller skallet, en todimensjonal fremstilling av den tredimensjonale formen til lesten. Lage skalerte mønstre for de øvre og nedre komponentene ved hjelp av manuelle metoder fra designene.

 • Fremstille fottøyprøver

  Skape, teste og kontrollere prototyper eller prøver av fottøy sammenlignet med et forhåndsdefinert kriteriesett gjennom alle faser av produksjonsprosessen. Revidere de opprinnelige designkonseptene, og implementere tekniske forbedringer.

 • Lage tekniske tegninger av moteartikler

  Lage tekniske tegninger av klær, lærvarer og skotøy, inkludert både tekniske og designmessige tegninger. Brukes dem for å formidle designideer og produksjonsdetaljer til mønster-, verktøy- og utstyrsprodusenter, teknologer eller andre maskinoperatører for prøver og produksjon.

 • Implementere fottøymarkedsføringsplan

  Implementere markedsføringsplaner i henhold til selskapets spesifikasjoner, i samsvar med etterspørselen på markedet.

 • Formidle kommersielle og tekniske problemer på fremmedspråk

  Snakke ett eller flere fremmedspråk for å formidle kommersielle og tekniske spørsmål til ulike leverandører og kunder.

 • Bruke CAD for hæler

  Digitalisere og skanne lester. Arbeide med filer i ulike CAD-systemer. Produsere 3D-modeller av hæler, og lage 2D datastøttet design. Gradere og innhente størrelsesseriene. Utarbeide tekniske spesifikasjoner for produksjonen. Produsere 2D og 3D datastøttet produksjonsdesign og tekniske tegninger av vulkaniserte og injiserte hæler. Eksportere filer med de virtuelle modellene til 3D-skrivere, CAM- eller CNC-systemer.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Lage moodboards

  Lage moodboards for mote- eller interiørdesignkolleksjoner, samle ulike inspirasjonskilder, fornemmelser, trender og teksturer, drøfte med personene som er involvert i prosjektet, for å sikre at kolleksjonenes form, design, farger og globale sjanger samsvarer med ordren eller et relatert kunstnerisk prosjekt.

 • Arbeide i tekstilproduksjonsgrupper

  Arbeide i harmoni med kolleger i grupper i tekstil- og klesproduksjonsbransjen.

 • Lage tekniske skisser for fottøy

  Være i stand til å bruke ulike teknikker for skissering og tegning, herunder kunstnerisk fremstilling, for hånd eller på en datamaskin, og være klar over proporsjoner og perspektiver, å skissere og tegne fottøy, lester, såler, hæler osv., enten som flate 2D-design eller som 3D-volumer. Være i stand til å utarbeide spesifikasjonsark med detaljer om materialer, komponenter og produksjonskrav.

 • Drive med nytenkning i fottøy- og lærvarebransjen

  Innovere og skape i fottøys- og lærvarebransjen. Evaluere nye ideer og konsepter og gjøre dem om til salgbare produkter. Bruke kremmerånd i alle stadier av produkt- og prosessutviklingen for å identifisere nye forretningsmuligheter for markedene virksomheten retter seg mot.

 • Redusere miljøpåvirkningen av fottøyproduksjon

  Vurdere miljøbelastningen av fottøyproduksjon og redusere miljørisikoene til et minimum. Redusere miljøskadelige arbeidspraksiser i ulike ledd av fottøyproduksjonen.

 • Utvikle fottøykolleksjon

  Forvandle designideer og konsepter for fottøy til prototyper, og til slutt til en kolleksjon. Analysere og kontrollere designene fra ulike synsvinkler, for eksempel funksjonalitet, estetikk, komfort, ytelse og produksjonsmuligheter. Administrere utviklingsprosessen for alle fottøyprototypene for å oppfylle kundens behov og for å balansere kvalitet og produksjonskostnader på riktig måte.

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

 • Skille mellom tilbehør

  Skille mellom tilbehør for å finne forskjellene mellom dem. Evaluere tilbehør ut fra deres egenskaper og deres anvendelse i klesproduksjon.

 • Anvende motetrender på fottøy og lærvarer

  Være i stand til å holde deg oppdatert om de nyeste stilene, delta på moteshow og gå gjennom mote-/klesblader og -håndbøker, analysere tidligere og nåværende motetrender i områder som fottøy, lærvarer og klesmarkedet. Bruke analytisk tenkning og kreative modeller for å anvende og tolke de kommende trendene innen mote og livsstil på en systematisk måte.

 • Skille mellom tekstiler

  Skille mellom tekstiler for å fastslå forskjellene mellom dem. Evaluere stoffer basert på deres egenskaper og deres rolle i klesproduksjonen.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Utføre markedsundersøkelser om fottøy

  Utføre markedsundersøkelser blant selskapets kunder, velge ut og ta i bruk de rette markedsføringsstrategiene for fottøyindustrien. Bruke markedsmiksen (produkt, priser, markedsføring og distribusjon) i henhold til selskapets omstendigheter. Forutse hvordan ulike faktorer som miljø, teknisk innovasjon, kjøpemønster osv. påvirker markedsføringen og omsetningen av fottøyet selskapet produserer.

 • Anvende utviklingsprosess på fottøydesign

  Forstå forbrukernes behov og analysere motetrender. Skape og utvikle fottøykonsepter fra et estetisk, funksjonelt eller teknisk perspektiv ved bruk av et bredt utvalg av metoder og teknikker; velge materialer, komponenter og egnede teknologier; tilpasse nye konsepter til produksjonskrav og gjøre om nye ideer til omsettelige og bærekraftige produkter for masseproduksjon eller tilpasset produksjon. Formidle nye design og ideer visuelt.

 • Utvikle markedsføringsplaner for fottøy og lærvarer

  Kunne utvikle markedsføringsplaner og rettlede selskapets markedsføringsstrategier samt å kunne identifisere mulige markeder og utføre markedsføringsvirksomhet for å fremme selskapets fottøy.

 • Bruke CAD for såler

  Digitalisere og skanne lestene. Arbeide med filer i ulike CAD-systemer. Produsere 3D-modeller av såler og lage dataassisterte design i 2D. Gradere og oppnå størrelsesserien. Utarbeide tekniske spesifikasjoner for produksjon. Produsere to- og tredimensjonale dataassisterte konstruksjonsdesign og tekniske tegninger av avtrykk for vulkaniserte og injiserte såler. Eksporter filene for de virtuelle modellene til 3D-skrivere, CAM- eller CNC-systemer.

 • Bruke CAD for varer

  Kunne digitalisere og skanne lestene. Arbeide med forskjellige 2D- og 3D-CAD-systemer og bruke programvaren til å ta i bruk og transformere lestenes form i henhold til dimensjonskrav fra kunden. Lage 2D-maler for å kontrollere formen til den nye lesten. Produsere tekniske tegninger og utarbeide tekniske spesifikasjonsark for produksjon. Klassifisere lesten. Eksportere filene for den virtuelle modellen til 3D-skrivere eller CAM- eller CNC-systemer.

Source: Sisyphus ODB