Yrke produktutviklingssjef, lærvarer

Produktutviklingssjefer, lærvarer samordner utforming av lærvarer og produktutviklingsprosessen for å overholde selskapets markedsføringsspesifikasjoner, frister, strategiske krav og strategier. De kommuniserer og samarbeider med andre tverrfaglige team eller fagfolk i lærvareproduksjonen, som logistikk og markedsføring, kostnadsberegning, planlegging, produksjon og kvalitetssikring. De er ansvarlig for å utvikle lærvarekolleksjoner og skal i den forbindelse blant annet følge med på utviklingen innen stiler, gå igjennom designspesifikasjoner med sikte på å realisere designvisjonen, følge med på produksjonsmiljøet og ta hensyn til selskapets lønnsomhet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lærvarekomponenter

  De ulike prosedyrene og metodene for bearbeiding av lærmaterialer og lærvarer, som produserbarhet og egnethet.  

 • Markedsplanlegging for fottøy og lærvarer

  Prinsipper og metoder som brukes for å opprette en markedsplan og hvordan et selskap på best mulig måte kan posisjonere seg i forhold til sine konkurrenter samtidig som det tas hensyn til særegenhetene ved sko- og lærvaremarkedet. 

 • Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

  Tilfanget av regler, prosedyrer og forskrifter knyttet til sikkerhet, helse og velferd for mennesker på arbeidsplassen. 

 • Skotøydesign og -produksjon

  Utvikle skotøy fra inspirasjon til teknisk utforming og produksjon over flere stadier. De siste trendene innen sko, komponenter, prosesser og begreper.

 • Produksjonsprosesser for lærvarer

  Prosesser, teknologi og maskiner som er involvert i produksjonen av lærvarer.  

 • Lærvarekvalitet

  Kvalitetsspesifikasjonene til materialer, prosesser og ferdige produkter, de vanligste manglene til lær, prosedyrer for rask prøving, prosedyrer for laboratorieundersøkelser og standarder samt egnet utstyr for kvalitetskontroll. 

 • Lærvarematerialer

  Det brede spekteret av materialer som brukes i produksjon av skinnvarer: lær, skinnerstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, osv. Måten å skille mellom forskjellige materialer på ut fra deres egenskaper, fordeler og begrensninger.

Ferdigheter

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

 • Skille mellom tilbehør

  Skille mellom tilbehør for å finne forskjellene mellom dem. Evaluere tilbehør ut fra deres egenskaper og deres anvendelse i klesproduksjon.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Fremstille lærvareprøver

  Lage, teste og verifisere prototyper eller prøver av lærvarer opp mot et forhåndsdefinert sett av kriterier gjennom alle faser av fremstillingsprosessen. Revidere de opprinnelige designkonseptene og gjennomføre tekniske forbedringer.

 • Overvåke operasjoner i lærindustrien

  Driftsovervåking henviser til innhenting av hovedytelse for lærproduksjon ved jevne mellomrom, eller ved slutten av konkrete faser i læreprosessen. Disse opplysningene danner grunnlag for observasjon, påvisning og registrering av driften av maskinene og systemene. Aktiviteten gir også de avgjørende opplysningene for å kontrollere at prosessen gjennomføres som den skal, og for å sammenligne kvaliteten og resultatene mot produkt- og produksjonskravene.

 • Formidle kommersielle og tekniske problemer på fremmedspråk

  Snakke ett eller flere fremmedspråk for å formidle kommersielle og tekniske spørsmål til ulike leverandører og kunder.

 • Utvikle markedsføringsplaner for fottøy og lærvarer

  Kunne utvikle markedsføringsplaner og rettlede selskapets markedsføringsstrategier samt å kunne identifisere mulige markeder og utføre markedsføringsvirksomhet for å fremme selskapets fottøy.

 • Skille mellom tekstiler

  Skille mellom tekstiler for å fastslå forskjellene mellom dem. Evaluere stoffer basert på deres egenskaper og deres rolle i klesproduksjonen.

 • Planlegge forsyningslogistikk for fottøy og lærvarer

  Planlegge, organisere og overvåke logistikk og forsyningskjedeaktiviteter i forbindelse med skotøy- og lærvareforretningers hovedmål med hensyn til kvalitet, kostnader, levering og fleksibilitet.

 • Utvikle lærvarekolleksjon

  Gjøre om ideer og konsepter for design av lærvarer til prototyper og, i siste instans, en kolleksjon. Analysere og kontrollere designene fra ulike vinkler som funksjonalitet, estetikk, ytelse og egnethet for produksjon. Styre utviklingsprosessen for alle prototypene for lærvarer for å oppfylle kundens behov og for å finne riktig balanse mellom kvalitet og produksjonskostnader.

 • Arbeide i tekstilproduksjonsgrupper

  Arbeide i harmoni med kolleger i grupper i tekstil- og klesproduksjonsbransjen.

 • Implementere fottøymarkedsføringsplan

  Implementere markedsføringsplaner i henhold til selskapets spesifikasjoner, i samsvar med etterspørselen på markedet.

 • Drive med nytenkning i fottøy- og lærvarebransjen

  Innovere og skape i fottøys- og lærvarebransjen. Evaluere nye ideer og konsepter og gjøre dem om til salgbare produkter. Bruke kremmerånd i alle stadier av produkt- og prosessutviklingen for å identifisere nye forretningsmuligheter for markedene virksomheten retter seg mot.

 • Redusere miljøpåvirkningen av fottøyproduksjon

  Vurdere miljøbelastningen av fottøyproduksjon og redusere miljørisikoene til et minimum. Redusere miljøskadelige arbeidspraksiser i ulike ledd av fottøyproduksjonen.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Anvende motetrender på fottøy og lærvarer

  Være i stand til å holde deg oppdatert om de nyeste stilene, delta på moteshow og gå gjennom mote-/klesblader og -håndbøker, analysere tidligere og nåværende motetrender i områder som fottøy, lærvarer og klesmarkedet. Bruke analytisk tenkning og kreative modeller for å anvende og tolke de kommende trendene innen mote og livsstil på en systematisk måte.

 • Anvende utviklingsprosess på fottøydesign

  Forstå forbrukernes behov og analysere motetrender. Skape og utvikle fottøykonsepter fra et estetisk, funksjonelt eller teknisk perspektiv ved bruk av et bredt utvalg av metoder og teknikker; velge materialer, komponenter og egnede teknologier; tilpasse nye konsepter til produksjonskrav og gjøre om nye ideer til omsettelige og bærekraftige produkter for masseproduksjon eller tilpasset produksjon. Formidle nye design og ideer visuelt.

Source: Sisyphus ODB