Yrke programdirektør

Programdirektører lager programplanen. De bestemmer hvor mye sendetid et program får og når det sendes, basert på faktorer som popularitet og seerdemografi.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • Merkevarebygging

  Metoder og systemer som brukes i forskning og etablering av en vareidentitet for markedsføringsformål.

 • Audiovisuelle produkter

  Forskjellige typer av audiovisuelle produkter og deres krav, f.eks. dokumentarfilmer, lavbudsjettfilmer, TV-serier, plater, CD-er med mer.

 • Markedsanalyse

  Feltet for markedsanalyse og forskning samt særlige forskningsmetoder.

Ferdigheter

 • Inspisere data

  Analysere, transformere og modellere data for å finne nyttig informasjon og støtte beslutninger.

 • Utvikle sendeskjema for TV/ radio

  Utvikle en tidsplan for kringkasting av fjernsyns- og radioprogrammer. Avgjøre hvor mye sendetid et program får.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Ferdigstille prosjekt innenfor budsjett

  Sørge for å holde seg innenfor budsjettet. Tilpasse arbeid og materialer til budsjettet.

 • Delegere aktiviteter

  Delegere aktiviteter og oppgaver til andre i henhold til evne, forberedelse, kompetanse og rettslig omfang. Sørge for at folk forstår hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det.

 • Overvåke videokvalitet

  Følge med på kvaliteten og fremdriften ved lyd- og bildebehandling og -redigering.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Evaluere kringkastingsprogrammer

  Vurdere om nye og eksisterende TV- og radioprogrammer er egnede, og om det er behov for endringer, ved hjelp av seer-/lytterundersøkelser, tilbakemeldinger fra publikum og annen informasjon.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Få relevante lisenser

  Overholde spesifikke lovbestemmelser, f.eks. installere de nødvendige systemene og oppgi nødvendig dokumentasjon, for å få den relevante lisensen.

Source: Sisyphus ODB