Yrke programmerer, numeriske verktøy og numerisk prosesstyring

Programmerere for numeriske verktøy og numerisk prosesstyring utvikler dataprogrammer for å kontrollere automatiske maskiner og utstyr som er involvert i produksjonsprosesser. De analyserer tegninger og jobbordrer og gjennomfører datasimuleringer og prøvekjøringer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Ruby (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Ruby.

 • IKT-systemprogrammering

  De metoder og verktøy som kreves for å utvikle systemprogramvare, spesifikasjoner for systemarkitektur og grensesnitt mellom nettverk, systemmoduler og komponenter.

 • AJAX

  Teknikkene og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av paradigmer i AJAX.

 • Assembly (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyser, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i Assembly.

 • CoffeeScript

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmeringsparadigmer i CoffeeScript.

 • CAD-programvare

  Den dataassisterte designprogramvaren (CAD) for å opprette, endre, analysere eller optimalisere et design.

 • Java (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Java.

 • Scratch (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmeringsparadigmer i Scratch.

 • R

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmeringsparadigmer i R.

 • PHP

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i PHP.

 • SAS-språk

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i SAS-språket.

 • Lisp

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Lisp.

 • Prolog (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i Prolog.

 • Perl

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og sammenstilling av programmeringsparadigmer i Perl.

 • Visual Studio .NET

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Visual Basic.

 • SAP R3

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmønstre i SAP R3.

 • Blåkopier

  Må kunne lese og forstå plantegninger og planer og føre enkle skriftlige dokumenter.

 • Groovy

  Teknikker og prinsippene for programvareutvikling, f.eks. analyser, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmønstre i Groovy.

 • Haskell

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Haskell.

 • Swift (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmeringsparadigmer i Swift.

 • ML (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmeringsparadigmer i ML.

 • JavaScript

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og sammensetning av programmeringsparadigmer i JavaScript.

 • C++

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programvern ved C++.

 • ABAP

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmering i ABAP.

 • C#

  Teknikkene og prinsippene for programvareutvikling, som analyser, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i C#.

 • Scala

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmønstre i Scala.

 • Common Lisp

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Common Lisp.

 • Smalltalk (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i Smalltalk.

 • Kvalitets- og syklustidoptimalisering

  Den mest optimale rotasjonen eller syklustiden og totale kvaliteten for et verktøy eller en maskinprosess.

 • Objective-C

  Teknikkene og prinsippene for utviklingen av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmeringsparadigmer i Objective-C.

 • Statistisk prosesskontroll

  Metode for kvalitetskontroll som bruker statistikk til å overvåke prosesser.

 • Microsoft Visual C++

  Dataprogrammet Visual C++ er en serie programvareutviklingsverktøy for skriveprogrammer, f.eks. kompilator, feilsøkingsprogram, koderedigeringsprogram og kodehøydepunkter samlet i et enhetlig brukergrensesnitt. Det er utviklet av programvareselskapet Microsoft.

 • Dataprogrammering

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer (f.eks. gjenstandsorientert programmering, funksjonell programmering) og av programspråk.

 • APL

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmønstre for APL.

 • Python (dataprogrammering)

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmeringsparadigmer i Python.

 • MATLAB

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmeringsparadigmer i MATLAB.

 • Erlang

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Erlang.

 • TypeScript

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmeringsparadigmer i TypeScript.

 • VBScript

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmering i VBScript.

 • COBOL

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmønstre for COBOL.

 • OpenEdge Advanced Business Language

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i OpenEdge Advanced Business Language.

 • ASP.NET

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmønstre i ASP.NET.

 • Pascal (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmønstre i Pascal.

Ferdigheter

 • Bruke CAD-programvare

  Bruke systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) til hjelp ved utarbeidelse, endring, analyse eller optimering av et design.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Programmere en CNC-kontroller

  Sette opp ønsket produktutforming i CNC-kontrollerer i CNC-maskinen for framstilling av produktproduksjon.

 • Bruke måleinstrumenter

  Bruke ulike måleinstrumenter avhengig av eiendommen som skal måles. Bruke ulike instrumenter for måling av lengde, areal, volum, hastighet, energi, kraft og annet.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Anvende statistiske metoder for kontrollprosesser

  Anvende statistiske metoder fra eksperimentdesign (DOE) og statistisk prosesskontroll (SPC) for å kontrollere produksjonsprosesser.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

Source: Sisyphus ODB