Yrke programvareanalytiker

Programvareanalytikere framkaller og prioriterer brukerkrav, produserer og dokumenterer programvarespesifikasjoner, tester programmet og går gjennom dem under programvareutviklingen. De fungerer som et kontaktpunkt mellom programvarebrukere og utviklingsteamet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Forretningsmessige kravteknikker

  Prosedyrer som kreves for å identifisere og analysere forretningsmessige og organisatoriske behov.

 • Datamodeller

  Teknikkene og de eksisterende systemene som brukes til å strukturere dataelementer, og som viser forbindelser mellom dem samt metoder for tolkning av datastrukturer og forhold.

 • IKT-systembrukerkrav

  Tilpasse brukerens og organisasjonens behov og systemkomponenter og -tjenester, idet det tas hensyn til den tilgjengelige teknologi og de teknikker som kreves for å framkalle eller angi krav, må det være mulig for brukerne å fastslå symptomer på problemet og analysere symptomer.

 • Metoder for programvaredesign

  Metoder for eksempel Scrum, V-model og Waterfall for å designe programvaresystemer og programmer.

 • Programvarearkitekturmodeller

  De strukturer og modeller som er nødvendige for å forstå eller beskrive programvaresystemet, herunder programvareelementer, forholdet mellom dem og egenskapene til både elementer og forhold.

 • Juridiske krav til IKT-produkter

  Det internasjonale regelverket relatert til utvikling og bruk av IKT-produkter.

Ferdigheter

 • Definere programvarearkitektur

  Lage og dokumentere strukturen til programvareprodukter, inkludert komponenter, koblinger og grensesnitt. Sikre gjennomførbarhet, funksjonalitet og kompatibilitet med eksisterende plattformer.

 • Utvikle programvareprototype

  Utvikle første delvis ufullstendige eller innledende versjon av en programvareapplikasjon for å simulere enkelte særlige aspekter ved sluttproduktet.

 • Identifisere IKT-brukerbehov

  Fastslå behovene og kravene til IKT-brukere av et bestemt system ved hjelp av analysemetoder, for eksempel analyse av målgruppe.

 • Utarbeide programvaredesign

  Omdanne en rekke krav til et tydelig og organisert programvaredesign.

 • Lage datamodeller

  Bruke spesifikke teknikker og metoder for å analysere datakravene for en organisasjons forretningsprosesser for å lage modeller for disse dataene, som konseptuelle, logiske og fysiske modeller. Disse modellene har en spesifikk struktur og et særlig format.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Gjennomføre mulighetsstudie

  Gjennomføre evaluering og vurdering av potensialet til et prosjekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Realisere en standardisert studie basert på omfattende undersøkelser og forskning for å støtte beslutningstakingsprosessen.

 • Analysere forretningsprosesser

  Analysere hvordan arbeidsprosessene bidrar til virksomhetens mål, og overvåke effektiviteten og produktiviteten.

 • Designe informasjonssystem

  Definere arkitektur, sammensetning, komponenter, moduler, grensesnitt og data for integrerte informasjonssystemer (maskinvare, programvare og nett), basert på systemkrav og spesifikasjoner.

 • Administrere eldre IKT-implikasjon

  Føre tilsyn med overføringsprosessen fra et utdatert system til et oppdatert system ved å kartlegge, finne grensesnitt, flytte, dokumentere og endre data.

 • Utvikle dokumentasjon i henhold til juridiske krav

  Utarbeide profesjonelt skrevet innhold som beskriver produkter, bruk, komponenter, funksjoner eller tjenester i samsvar med lovfestede krav og interne eller eksterne standarder.

 • Samhandle med brukere for å registrere krav

  Kommunisere med brukerne for å identifisere og registrere kravene deres. Fastsette alle relevante brukerkrav og dokumentere dem på en forståelig og logisk måte for ytterligere analyse og spesifisering.

 • Gjøre om kravspesifikasjon til visuelt design

  Utvikle visuelt design med utgangspunkt i spesifikasjoner og krav basert på analyse av omfanget og målgruppen. Lage en visuell gjengivelse av ideer som logoer, nettstedsgrafikk, digitale spill og oppsett.

Source: Sisyphus ODB