Yrke programvarearkitekt

Programvarearkitekter lager det tekniske designet og den funksjonelle modellen til et programvaresystem, basert på funksjonelle spesifikasjoner. De designer også arkitekturen til systemet eller ulike moduler og komponenter knyttet til foretakets eller kundens krav, teknisk plattform, dataspråk eller utviklingsmiljø.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Verktøy for programvarekonfigurasjonsstyring

  Programvarene som utfører konfigurasjonsidentifikasjon, kontroll, tilstandsregistrering og revisjon, f.eks. CVS, ClearCase, Subversion, GIT, og TortoiseSVN , administrerer dette.

 • Objektorientert modellering

  Det objekt-orienterte paradigmet som er basert på klasser, objekter, metoder og grensesnitt, og deres anvendelse i programvareutforming og -analyse, programmeringsorganisering og -teknikker.

 • Forretningsprosessmodellering

  Verktøy, metoder og betegnelser, f.eks. forretningsprosessmodellering (BPMN) og språk for forretningsprosessutførelse (BPEL), som brukes til å beskrive og analysere egenskapene til en forretningsprosess og modellere ytterligere utvikling.

 • Samordnet modelleringsspråk

  Det universelle modelleringsspråket som brukes i programvareutvikling, som tilbyr standard visualisering av systemdesign.

 • Livssyklus innen systemutvikling

  Rekkefølgen av trinn, som planlegging, programmering, testing og utrulling samt modeller for utvikling og håndtering av livssyklusen til et system.

Ferdigheter

 • Justere programvare i tråd med systemarkitektur

  Sørge for at systemdesign og tekniske spesifikasjoner er i tråd med programvarearkitekturen, for å sikre integrasjon og interoperabilitet mellom systemkomponentene.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Analysere programvarespesifikasjoner

  Vurdere spesifikasjonene til et programvareprodukt eller system som skal utvikles, ved å identifisere funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, begrensninger og mulige sett med brukstilfeller som illustrerer interaksjoner mellom programvaren og dens brukere.

 • Samle inn tilbakemeldinger fra kunder vedrørende applikasjoner

  Samle inn et svar og analysere data fra kunder for å identifisere forespørsler eller problemer for å forbedre applikasjoner og generell kundetilfredshet.

 • Overvåke utvikling av programvare

  Organisere, planlegge og føre tilsyn med utviklingen av applikasjonene og rammeverket for å skape et programvareprodukt, fra de første planleggingsfasene til testing av det ferdige produktet.

 • Utarbeide programvaredesign

  Omdanne en rekke krav til et tydelig og organisert programvaredesign.

 • Analysere virksomhetskrav

  Studere kunders behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med sikte på å identifisere og løse avvik og mulige konflikter mellom berørte parter.

 • Designe prosess

  Identifisere arbeidsflyten og ressursbehovene for en bestemt prosess ved hjelp av ulike verktøy, som prosessimuleringsprogramvare, flytdiagrammer og skalamodeller.

 • Lage flytskjemadiagram

  Opprette et diagram som illustrerer systematisk fremgang gjennom en prosedyre eller et system ved hjelp av sammenkoblede linjer og en rekke symboler.

 • Definere programvarearkitektur

  Lage og dokumentere strukturen til programvareprodukter, inkludert komponenter, koblinger og grensesnitt. Sikre gjennomførbarhet, funksjonalitet og kompatibilitet med eksisterende plattformer.

 • Levere teknisk dokumentasjon

  Utarbeide dokumentasjon for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, som beskriver deres funksjonalitet og sammensetning på en slik måte at det er forståelig for et bredt publikum uten teknisk bakgrunn og i samsvar med definerte krav og standarder. Holde dokumentasjon oppdatert.

 • Utarbeide kost-nytte-analyserapporter

  Forberede, utarbeide og formidle rapporter med detaljerte kostnadsanalyser om selskapets forslags- og budsjettplaner. Analysere de finansielle eller sosiale kostnadene og fordelene ved et prosjekt eller en investering på forhånd over et gitt tidsrom.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

Source: Sisyphus ODB