Yrke programvaresjef

Programvaresjefer har tilsyn med anskaffelse og utvikling av programvaresystemer for å støtte alle organisatoriske enheter. De følger dessuten opp resultatene og kvaliteten på de forskjellige programvareløsningene og prosjektene som gjennomføres i organisasjonen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Samordnet modelleringsspråk

  Det universelle modelleringsspråket som brukes i programvareutvikling, som tilbyr standard visualisering av systemdesign.

 • Programvaremetrikk

  En metode for måling av karakteristikk av programvare for å bestemme utviklingen av programvaren og evaluere den.

 • Datalagring

  De fysiske og tekniske begrepene for hvordan digital datalagring er organisert i bestemte skjemaer, både lokalt, f.eks. harddisker og random-access memory (RAM), og eksternt, via nettverk, Internett eller sky.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Metoder innen IKT-prosjektledelse

  Metoder eller modeller for planlegging, forvaltning og kontroll av IKT-ressurser for å oppfylle særlige mål, kan være Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum eller Agile samt bruk av prosjektbehandlings-IKT-verktøy.

 • Livssyklus innen systemutvikling

  Rekkefølgen av trinn, som planlegging, programmering, testing og utrulling samt modeller for utvikling og håndtering av livssyklusen til et system.

 • Organisatoriske retningslinjer

  Retningslinjer for å sette mål og delmål når det gjelder utvikling og vedlikehold av en organisasjon.

 • IKT-prosjektledelse

  Metoder for planlegging, implementering, gjennomgåelse og oppfølging av IKT-prosjekter, f.eks. utvikling, integrasjon, endring og salg av IKT-produkter og tjenester samt prosjekter relatert til teknologisk nyskaping på IKT-området.

Ferdigheter

 • Anvende retningslinjer for IKT-systembruk

  Følge skriftlige og etiske lover og retningslinjer med hensyn til riktig IKT-systembruk og -administrasjon.

 • Overvåke teknologitrender

  Undersøke nye trender og utvikling i teknologien. Observere og forutse utviklingen i samsvar med nåværende eller framtidige markeder og forretningsvilkår.

 • Administrere data

  Forvalte alle typer dataressurser gjennom hele livssyklusen ved å utføre dataprofilering, analyse, standardisering, identitetsløsning, rensing, forbedring og revisjon. Sikre at dataene er egnet for formålet ved hjelp av egne IKT-verktøy for å oppfylle kriteriene for datakvalitet.

 • Administrere forretningskunnskap

  Opprette strukturer og distribusjonsretningslinjer for å muliggjøre eller forbedre informasjonsutnyttelse ved hjelp av egnede verktøy for å uthente, skape og utvide forretningskunnskap.

 • Utarbeide programvaredesign

  Omdanne en rekke krav til et tydelig og organisert programvaredesign.

 • Sikre overholdelse av organisatoriske IKT-standarder

  Garantere at situasjonen er i samsvar med de reglene og framgangsmåtene for IKT som en organisasjon har beskrevet for sine produkter, tjenester og løsninger.

 • Bruke IKT-billettsystem

  Bruke et spesialsystem for å spore registrering, behandling og løsning av problemer i en organisasjon ved å tildele hvert spørsmål et saksnummer, registrere innspill fra personer som er involvert, spore endringer og vise status for saken til den er fullført.

 • Analysere programvarespesifikasjoner

  Vurdere spesifikasjonene til et programvareprodukt eller system som skal utvikles, ved å identifisere funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, begrensninger og mulige sett med brukstilfeller som illustrerer interaksjoner mellom programvaren og dens brukere.

 • Anvende organisatoriske systemretningslinjer

  Anvende interne retningslinjer knyttet til utvikling, intern og ekstern bruk av teknologiske systemer, for eksempel programvaresystemer, nettverkssystemer og telekommunikasjonssystemer, for å oppnå et sett med mål og delmål for effektiv drift og vekst i en organisasjon.

 • Vurdere kostnader for programvareprodukter

  Bruke metoder og teknikker for å estimere og vurdere kostnadene for programvareprodukter gjennom hele livssyklusen, herunder utviklings- og ervervskostnader, vedlikeholdskostnader, innbakte kvalitetskostnader – kostnader knyttet til overholdelse og avvik.

 • Administrere IKT-prosjekt

  Planlegge, organisere, kontrollere og dokumentere fremgangsmåter og ressurser, f.eks. humankapital, utstyr og mestring, for å oppnå spesifikke mål og målsettinger knyttet til IKT-systemer, -tjenester eller -produkter, i henhold til bestemte begrensninger, som omfang, tid, kvalitet og budsjett.

 • Utføre analytiske matematiske beregninger

  Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

Source: Sisyphus ODB