Yrke prosessingeniør, gruvedrift

Prosessingeniører, gruvedrift utvikler og administrerer utstyr og teknikker for å bearbeide og raffinere verdifulle mineraler fra malm eller råmineral.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

Ferdigheter

 • Administrere mineralbehandlingsanlegg

  Håndtere anlegg og utstyr som er beregnet på å utvinne produkter av råmineraler. Overvåke strømmen av materialer gjennom bearbeidingsanlegget.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Administrere mineraltestprosedyrer

  Forvalte fremgangsmåter for mineraltesting for å vurdere produktkvaliteten i alle ledd.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Håndtere kjemiske reagenser

  Administrere håndtering, tilsetning og avhending av kjemiske reagenser som brukes til å skille ut produkter fra råmineral.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Overvåke gruveproduksjon

  Føre tilsyn med produksjonstakten for å beregne driftseffektivitet.

 • Føre registre over gruvedrift

  Føre registre over ytelsen ved gruveproduksjon og -utvikling, også ytelsen til maskineri.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

Source: Sisyphus ODB