Yrke prosessoperatør, fargefjerning av papir

Prosessoperatør, flotasjonsavsverting betjener en tank som mates med resirkulert papir og blander det med vann. Løsningen varmes opp til ca. 50 °C, og deretter blåses det luftbobler inn i tanken. Luftboblene løfter fargepartiklene til overflaten av løsningen slik at de danner et skum, som så fjernes.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Skumflotasjonsprosesser

  De forskjellige aspektene ved skumflotasjon, brukt til å skille flytbare (hydrofobe) og ikke-flytbare (hydrofile) blekkpartikler.

 • Papirtyper

  De ulike kriteriene som brukes for å fastsette forskjeller i papirtyper, f.eks. ruhet og tykkelse, og de ulike framstillingsmetodene og tretypene papirtypene kommer fra.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Avsvertingsprosesser

  Ulike fargefjerningsprosesser, f.eks. flyteform, bleking og vasking. Disse brukes også til å fjerne trykkfarger fra papiret ved framstilling av nytt papir.

 • Papirmassetyper

  Det skilles mellom typer papirmasse på grunnlag av deres fibertype og de spesifikke kjemiske prosessene som de ble laget i.

Ferdigheter

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Bruke avsvertingskjemikalier

  Håndterer overflateaktive stoffer eller avsvertingskjemikalier, som fjerner blekk fra fibre. Kjemikalier som hydroksider, peroksider og dispersjonsmidler brukes i prosesser som bleking, flotasjon, vasking og rengjøring. Blant disse er ikke-ioniske og elektrolyttoverflateaktive stoffer de viktigste.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Overvåke kjemisk prosesstilstand

  Overvåke samsvar med den kjemiske prosessen, sjekke alle indikatorer eller varselsignaler levert av instrumentene, f.eks. registrering av instrumenter, strømningsmålere og panellamper.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Separere blekk

  Absorbere blekket fra substratet som separerer faste partikler fra flytende materiale ved hjelp av rensekraft. Dette gjør det enklere å separere blekket fra fiberet.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Jobbe trygt med kjemikalier

  Treffe de nødvendige forholdsregler for oppbevaring, bruk og kassering av kjemiske produkter.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Konsentrere papirmasseblanding

  Måle vekten og konsentrasjonen av papirmassevellingen for videre bearbeiding og lagring ved hjelp av skivefiltre og beregne vellingens tetthet med bestemte formler.

 • Overvåke avsvertingstank

  Overvåke strømmen av papiravfall og sette opp kontrolleren til tanken, der papiret blandes med vann og varmes opp til en høy temperatur. Skumme av blekkskummet som dannes på overflaten.

Source: Sisyphus ODB