Yrke prosessoperatør, kjemisk industri

Prosessoperatører innen kjemisk industri behandler gass til komprimering, overføring eller gjenvinning, ved bruk av gassdrevne, dampdrevne eller elektriske kompressorer. De utfører kjemiske tester av gasser og har ansvar for pumpe- og rørledningsdrift.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Transportforskrifter for rørledning

  Kjenne til transportforskrifter for rørledning og bruken i rørledningsfelter. Bruke transportforskrifter for rørledning i konstruksjonen av nye steder.

Ferdigheter

 • Teste oksygenrenhet

  Teste renheten og fuktighetsinnholdet i det bearbeidede oksygenet ved bruk av en burettefuktighetsmåler.

 • Registrere produksjonsdata

  Føre register over opplysninger som navn, farge og mengde av produserte varer.

 • Bruke utstyr for kjemisk analyse

  Bruke laboratorieutstyr, som for eksempel atomabsorpsjonsutstyr, pH- og konduktivitetsmålere eller saltspraykammer.

 • Betjene gassekstraksjonsutstyr

  Betjene utstyr som brukes til oksygen- og nitrogenekstraksjon, som for eksempel kompressorer, fraksjoneringskolonner, varmevekslere og luftrengjøringssystemer.

 • Overvåke ventiler

  Overvåke og justere ventiler for å slippe en spesifikk mengde væske (for eksempel ammoniakk-svovelsyre eller tyktflytende såpe) eller damp inn i en mikser eller maskin.

 • Håndtere kompressormotor

  Vedlikeholde stempelmotorer ved å starte dem, overvåke komprimeringen og gjennomføre små vedlikeholdsoppgaver.

 • Optimalisere parameter for produsjonsprosesser

  Optimere og vedlikeholde parametrene for produksjonsprosessen, for eksempel flyt, temperatur eller trykk.

 • Sikre riktig gasstrykk

  Sikre det nødvendige, som regel konstante, gasstrykket som er en del av en maskin eller et verktøy, som for eksempel brennerutstyr, som brukes til å behandle metallarbeidsstykker ved metallbearbeidingsprosesser.

 • Lese gassmåler

  Lese av en gassmåler og registrere de aktuelle opplysningene, som hvilke mengder gass som er avgitt og mottatt.

 • Betjene pumpeutstyr

  Betjene pumpeutstyr; føre tilsyn med gass- og oljetransport fra brønnhoder til raffinerier eller lagringsanlegg.

 • Vedlikeholde utstyr

  Regelmessig inspisere og utføre alle nødvendige aktiviteter for å vedlikeholde utstyret i god stand før eller etter bruk.

Source: Sisyphus ODB