Yrke prosessoperatør, koagulering

Prosessoperatører, koagulering betjener maskiner som koagulerer lateks av syntetisk gummi, slik at det blir til en velling med gummigranulat. De forbereder deretter gummigranulatet for etterbehandling. Prosessoperatører, koagulering undersøker granulatets utseende og justerer filtre, risteapparater og hammermøller for å fjerne fukt fra gummigranulatet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Syntetiske materialer

  Produksjon og egenskaper ved syntetiske materialer som syntetiske fibrer, syntetisk papir, syntetisk harpiks eller syntetisk gummi.

 • Pneumatikk

  Bruke trykksatt gass for å produsere mekanisk bevegelse.

 • Personlig verneutstyr

  Typer beskyttende materialer og utstyr beregnet på ulike typer oppgaver, f.eks. generelle eller spesialiserte rengjøringsaktiviteter.

Ferdigheter

 • Betjene pneumatiske transportrenner

  Bruke pneumatiske transportrenner for å overføre produkter eller blandinger fra containere til lagringstanker.

 • Behandle lateksblandinger

  Behandle lateksblandinger ved hjelp av kontrollpaneler for å fremstille gummiprodukter som skumgummiplater, ballonger eller fingersmokker.

 • Betjene lateksoverføringspumpe

  Betjene pumpen som overfører lateks til blandetanker. Påse at lateksens tetthet er i tråd med spesifikasjonene.

 • Utvikle avfallsgummislurry

  Utvikle avfallsgummislurry av koagulert syntetisk gummilateks ved å klargjøre avfallsgummien for sluttbearbeiding.

 • Fylle blandetanken

  Fylle blandetanken med de kjemiske ingrediensene og fylle opp med vann til det angitte merket på tankveggen ved hjelp av ventilene.

 • Betjene presisjonsmåleutstyr

  Måle størrelsen på en bearbeidet del når den skal kontrolleres og merkes, for å kontrollere om den lever opp til standarden, ved å bruke to- og tredimensjonalt presisjonsmåleutstyr, for eksempel en skyvelære, et mikrometer og et måleinstrument.

 • Overvåke tanktermometer

  Overvåke tanken for å forhindre eksplosjon eller nedbrytning på grunn av varmeansamling.

 • Ekstrahere fettsyre

  Ekstrahere fettsyrer som er framstilt ved omdanning av kremet lateks til koagulert slam, som deretter behandles videre i tankene for omdanning av såpe.

 • Overvåke ventiler

  Overvåke og justere ventiler for å slippe en spesifikk mengde væske (for eksempel ammoniakk-svovelsyre eller tyktflytende såpe) eller damp inn i en mikser eller maskin.

 • Segregere råmaterialer

  Segregere råstoffer i partier som skal bearbeides videre.

 • Måle materialer

  Måle råmaterialene før de lastes inn i mikseren eller i maskiner for å sikre at de samsvarer med spesifikasjonene.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Unngå kontaminering

  Unngå blanding eller kontaminering av materialer.

 • Veie materialer

  Veie materialer og produkter, registrere vekt og andre relevante opplysninger på merkelapper eller etiketter.

 • Optimalisere parameter for produsjonsprosesser

  Optimere og vedlikeholde parametrene for produksjonsprosessen, for eksempel flyt, temperatur eller trykk.

 • Rapportere defekte produksjonsmaterialer

  Føre nødvendige registre og skjemaer for å rapportere defekte materialer eller tvilsomme forhold ved produksjonsmaskiner og -utstyr.

 • Håndtere koagulasjonstanker

  Bruke koagulasjonsutstyr og -maskiner som hammermøller, såpeomdanningstanker, filtre eller utvaskingstanker og sørge for at koagulasjonsprosessen er i samsvar med spesifikasjonene.

Source: Sisyphus ODB