Yrke prosessoperatør, matproduksjon

Prosessoperatører, matproduksjon leverer og utfører en eller flere oppgaver i ulike stadier av matproduksjonen. De utfører produksjonsoperasjoner og -prosesser på mat- og drikkevarer, pakker, betjener automatiske eller manuelle maskiner, følger fastsatte prosedyrer og respekterer regelverket for matsikkerhet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mattrygghetsprinsipper

  Vitenskapelig bakgrunn for matsikkerhet som inkluderer tilberedning, håndtering og oppbevaring av mat for å redusere risikoen for sykdom som overføres gjennom mat og andre helsefarer.

Ferdigheter

 • Demontere utstyr

  Demontere utstyr ved hjelp av håndverktøy for å rengjøre utstyr og utføre regelmessig vedlikehold.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Støtte forvaltning av råmaterialer

  Støtte administrasjonen av råmaterialer og planter som avdelingen trenger i produksjonen. Føre tilsyn med behovet for materiale, og varsle når lagerbeholdningen når nivåer for ny bestilling.

 • Føre inventarliste over varer i produksjon

  Føre inventarliste over varer, uavhengig av om de er på forstadiet (altså råmaterialer), mellomstadiet eller sluttstadiet (altså ferdige produkter). Telle varer og lagre dem for etterfølgende produksjons- og distribusjonsaktiviteter.

 • Følge produksjonsplan

  Følge produksjonsplanen og ta hensyn til alle krav, tidspunkter og behov. Denne planen skisserer hvilke enkeltelementer som må produseres i hvert tidsrom, og omfatter ulike aspekter som produksjon, personalplanlegging, lagerbeholdning osv. Det er vanligvis knyttet til produksjon, der planen viser når produktene vil etterspørres, og hvor mye som vil etterspørres. Bruke all informasjon til den faktiske gjennomføringen av planen.

 • Overvåke ingrediensoppbevaring

  Overvåke oppbevaring av ingredienser og utløpsdatoer gjennom ukentlig rapportering, noe som fører til god rotasjon av beholdningen og mindre avfall.

 • Overvåke produksjonslinjen

  Overvåke produksjonslinjen og se etter problemer, for eksempel opphopning og fastkiling.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Sikre kjøling av mat i forsyningskjeden

  Anvende ulike fremgangsmåter for å opprettholde temperaturen til matvarer og produkter på hvert stadium av produksjons- og forsyningskjeden.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Sikre sanering

  Holde arbeidsområder og utstyr fritt for skitt, infeksjoner og sykdommer ved å fjerne avfall og søppel og sørge for tilstrekkelig rengjøring.

 • Administrere ingredienser i matproduksjon

  Tilsette ingredienser i riktige mengder i henhold til oppskriften og måten de skal tilsettes på.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

Source: Sisyphus ODB