Yrke prosessoperatør, nøytralisering av nitroglyserin

Prosessoperatører, nøytralisering av nitroglyserin vedlikeholder blandetanker for eksplosiver ved å nøytralisere nitroglyserinet som prosessen avgir.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Dokumentere analyseresultater

  Dokumentere, skriftlig eller elektronisk, prosessene og resultatene av analysene av prøvene.

 • Optimalisere parameter for produsjonsprosesser

  Optimere og vedlikeholde parametrene for produksjonsprosessen, for eksempel flyt, temperatur eller trykk.

 • Flytte kjemikalier

  Overføre den kjemiske blandingen fra blandingstanken til oppbevaringstanken ved å vri på ventilene.

 • Skrive batchregisterdokumentasjon

  Skrive rapporter om historikken til de framstilte batchene idet det tas hensyn til rådata, utførte tester og overholdelse av god produksjonsskikk for hvert parti av produktet.

 • Fylle karet med bestemte ingredienser

  Fylle karet med bestemte ingredienser for syrenøytralisering ved å starte med varmt vann og damp, og avslutte med natriumkarbonat.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Håndtere kar etter en nitreringsprosess

  Håndtere kar ved å nøytralisere de gjenværende syrene fra nitreringsprosessen ved bruk av varmt vann.

 • Teste nitroglyserinblanding

  Teste den vaskede blandingen for å finne ut om den ble nøytral. I tilfelle den kjemiske indikatoren (for eksempel lakmusen) viser at blandingen ikke er nøytral, må vaskeprosessen startes på nytt.

 • Trekke ut vaskevann

  Drenere vekk vaskevannet ved å åpne tappekranen etter at du har sjekket at blandingen har bunnfelt seg.

 • Teste kjemiske prøver

  Utføre prøveprosedyrer på de allerede forberedte kjemiske prøvene ved hjelp av nødvendig utstyr og materiell. Testing av kjemiske prøver omfatter operasjoner som pipettering eller fortynning.

 • Klargjøre kjemiske prøver

  Klargjøre prøver (av gasser, væsker, faste stoffer osv.) for analyse, merke og lagre prøver i henhold til spesifikasjonene.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

Source: Sisyphus ODB