Yrke prosessoperatør, såpeproduksjon

Prosessoperatører, såpeproduksjon styrer, overvåker og vedlikeholder driften av tørketårnet ved hjelp av kontrollpanelet, for å produsere såpepulver. De inspiserer driftsenheter for å sikre at strømmen av olje, luft, parfyme og damp er i samsvar med spesifikasjonene.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Håndtere oppvarmet lufttårn

  Håndtere det oppvarmede lufttårnet ved å betjene kontrollpanelet for å produsere såpepulver fra flytende såpe.

 • Optimalisere parameter for produsjonsprosesser

  Optimere og vedlikeholde parametrene for produksjonsprosessen, for eksempel flyt, temperatur eller trykk.

 • Betjene pumper for flytende såpe

  Betjene såpepumper, justere riktig flyt for olje, parfyme, luft eller damp som føres inn i oppsamlerne eller tårnene.

 • Klargjøre kjemiske prøver

  Klargjøre prøver (av gasser, væsker, faste stoffer osv.) for analyse, merke og lagre prøver i henhold til spesifikasjonene.

 • Skrive batchregisterdokumentasjon

  Skrive rapporter om historikken til de framstilte batchene idet det tas hensyn til rådata, utførte tester og overholdelse av god produksjonsskikk for hvert parti av produktet.

 • Overvåke miljøparametere

  Kontrollere produksjonsmaskinenes innvirkning på miljøet og analysere temperaturnivåer, vannkvalitet og luftforurensning.

 • Teste kjemiske prøver

  Utføre prøveprosedyrer på de allerede forberedte kjemiske prøvene ved hjelp av nødvendig utstyr og materiell. Testing av kjemiske prøver omfatter operasjoner som pipettering eller fortynning.

 • Teste fuktighetsinnhold

  Teste fuktighetsinnholdet ved hjelp av et instrument som tester fuktighet.

Source: Sisyphus ODB