Yrke prosessoperatør, tørking av leireprodukter

Prosessoperatører, tørking av leireprodukter styrer tørketunneler som er ment for tørking av leireprodukter før de brennes i en ovn.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Overvåke miljøparametere

  Kontrollere produksjonsmaskinenes innvirkning på miljøet og analysere temperaturnivåer, vannkvalitet og luftforurensning.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Overholde produksjonskrav

  Overholde produksjonskrav ved å lese produksjonsplanen og justere temperaturen etter fuktigheten, størrelsen og typen produkt som skal tørkes.

 • Betjene tørkeblåsere

  Betjene de bærbare luft- og varmeblåserne ved å plassere dem i tørkegangene for å tørke spesifikke produkter.

 • Optimalisere parameter for produsjonsprosesser

  Optimere og vedlikeholde parametrene for produksjonsprosessen, for eksempel flyt, temperatur eller trykk.

 • Følge produksjonsplan

  Følge produksjonsplanen og ta hensyn til alle krav, tidspunkter og behov. Denne planen skisserer hvilke enkeltelementer som må produseres i hvert tidsrom, og omfatter ulike aspekter som produksjon, personalplanlegging, lagerbeholdning osv. Det er vanligvis knyttet til produksjon, der planen viser når produktene vil etterspørres, og hvor mye som vil etterspørres. Bruke all informasjon til den faktiske gjennomføringen av planen.

 • Håndtere tørketunneler

  Håndtere tunnelene som brukes til å tørke leireprodukter, for eksempel murstein eller takstein, før de sendes til ovnen.

 • Håndtere avfall

  Håndtere eller kassere betydelige mengder avfallsmaterialer eller farlige materialer. Sikre at nødvendige lisenser og tillatelser er på plass, og at rimelige administrasjonspraksiser, bransjestandarder eller at landbrukspraksis som vanligvis aksepteres, følges.

Source: Sisyphus ODB