Yrke prosesstekniker, tekstilproduksjon

Prosessteknikere, tekstilproduksjon utfører operasjoner i forbindelse med tekstilproduksjon.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Stiftespinnemaskinteknologi

  Teknologier, drift, overvåking og vedlikehold av maskiner under garnspinningsprosessen.

Ferdigheter

 • Konvertere bånd til tråd

  Gjøre bånd om til tråd eller garn via kjemmeprosesser som omgjør trekk-kortbånd til kjemmet bånd. Gjøre korte fibre om til garn ved hjelp av garn- og trådbehandlingsteknologi, i hovedsak ringspinning og rotorspinning eller alternative spinneteknikker. Arbeide med utarbeidings- eller tegneprosessen for å konvertere bånd til roving og roving til garn via ytterligere strekke- og vridningsprosesser. Arbeide med maskiner og apparater for å vikle garnet fra sneller til spoler eller kjegler.

 • Måle garntelling

  Kunne måle garnlengde og -masse for å vurdere finheten til roving, strimler og garn i forskjellige målesystemer og kunne konvertere til de ulike nummersystemene, som tex, Nm, Ne, denier osv.

 • Produsere stapelgarn

  Betjene, overvåke og vedlikeholde maskiner og prosesser for å produsere stapelgarn.

 • Konvertere tekstilfibre til bånd

  Konvertere tekstilfibrer til bånd ved å arbeide i prosessen for åpning, karding og strekking av fibrer.

Source: Sisyphus ODB