Yrke publikasjonskoordinator

Publikasjonskoordinatorer er ansvarlig for produksjon av trykksaker og nettmateriell som nyhetsbrev, selskapsprosedyrer, tekniske dokumenter og andre publikasjoner for institusjoner og virksomheter. De har tilsyn med publikasjonsteamene og sørger for at publikasjonene når sin målgruppe.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Markedsanalyse

  Feltet for markedsanalyse og forskning samt særlige forskningsmetoder.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • Markedsføringsprinsipper

  Prinsipper for håndtering av forholdet mellom forbrukere og produkter eller tjenester med sikte på å øke omsetningen og forbedre reklamemetodene.

 • Markedsaktører

  Foretakene, relasjonene og mulighetene til ulike deltakere på markedet.

 • Merkevarebygging

  Metoder og systemer som brukes i forskning og etablering av en vareidentitet for markedsføringsformål.

 • Strategi for innholdsmarkedsføring

  Skape og dele medier og utgivelser for å skaffe kunder.

 • Prosjektledelsesprinsipper

  Ulike elementer og faser i prosjektledelsen.

 • Digitale markedsføringsteknikker

  Markedsføringsteknikker som brukes på nett for å nå og engasjere interessenter, kunder og klienter.

 • Markedsføringsteknikker for sosiale medier

  Markedsføringsmetodene og -strategiene som brukes for å øke oppmerksomhet og trafikk på nettstedet gjennom sosiale medier.

 • Publiseringsmarked

  Utvikling i publisering og hvilken type bøker som foretrekkes av et bestemt publikum.

Ferdigheter

 • Ferdigstille prosjekt innenfor budsjett

  Sørge for å holde seg innenfor budsjettet. Tilpasse arbeid og materialer til budsjettet.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Presentere publiseringsplan

  Presentere tidsplan, budsjett, utforming, markedsføring og salgsplan for publisering av en utgivelse.

 • Anvende markedsføring i sosiale medier

  Bruke trafikk på nettsteder for sosiale medier, for eksempel Facebook og Twitter, til å generere oppmerksomhet og deltakelse fra eksisterende og potensielle kunder, gjennom diskusjonsfora, blogger, mikroblogging og sosiale samfunn, for å få en rask oversikt eller innsikt i temaer og meninger på det sosiale nettet, og for å håndtere innledende potensielle kunder eller forespørsler.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Gjennomføre markedsføringsplan

  Utføre alle aktiviteter mot å nå bestemte markedsføringsmål innen en gitt frist

Source: Sisyphus ODB