Yrke pyrotekniker

Pyroteknikere styrer pyrotekniske elementer i en forestilling basert på det kunstneriske eller kreative konseptet, i samspill med utøverne. Arbeidet deres er påvirket av og påvirker resultatene for andre operatører. Derfor samarbeider operatørene tett med designerne, operatørene og utøverne. Pyroteknikere klargjør pyroteknikken, fører tilsyn med oppsettet, styrer det tekniske mannskapet, programmerer utstyret og håndterer pyrosystemet. Bruk av eksplosiver og brennbart materiale nær utøvere og publikum gjør dette til et høyrisikoyrke.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Jobbe trygt med elektriske mobile systemer under tilsyn

  Ta nødvendige forholdsregler i forbindelse med bruk, under tilsyn, av midlertidig strømforsyng til forestillinger og kunstutstilllinger.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Forhindre brann i et forestillingsmiljø

  Utføre tiltak for å forebygge brann i et forestillingsmiljø. Sørge for at området overholder brannsikringsreglene med sprinkleranlegg og brannslukkingsapparater som er montert der det er nødvendig. Sørge for at personalet kjenner til brannforebyggende tiltak.

 • Skaffe pyrotekniske tillatelser

  Skaffe de nødvendige administrative tillatelsene og lisensene for bruk og transport av pyroteknikk og våpen.

 • Instruere i oppsett av utstyr

  Instruere andre i korrekt installasjon av utstyr i henhold til spesifikasjoner og forskrifter.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Planlegge pyrotekniske effekter

  Planlegge de pyrotekniske effektene for en forestilling. Gjøre om en kunstnerisk visjon til en plan samtidig som det tas sikkerhetshensyn.

 • Betjene pyroteknisk kontroll

  Treff de nødvendige tiltak for å betjene pyrotekniske effekter under en fremføring.

 • Jobbe trygt med pyrotekniske materialer i et fremføringsmiljø

  Iverksette nødvendige forholdsregler under utarbeiding, transport, lagring, montering og bruk av pyrotekniske materialer og eksplosiver i klasse T1 og T2.

 • Skrive risikovurdering av produksjon av utøvende kunst

  Vurdere risikoer, foreslå forbedringer og beskrive tiltak som skal treffes på produksjonsnivået for scenekunst.

 • Utføre innledende brannslokking

  Reagere på brann ved å slokke brannen eller begrense omfanget av den i påvente av nødetatene, i henhold til opplæring og prosedyrer.

 • Følge sikkerhetsprosedyrer ved arbeid i høyden

  Ta nødvendige forholdsregler og følge et sett med tiltak som vurderer, forhindrer og håndterer risiko ved arbeid høyt over bakken. Forhindre fare for personer som arbeider under disse konstruksjonene, og forhindre fall fra stiger, mobile stillas, faste arbeidsbruer, personheiser osv. med resulterende dødsulykker eller alvorlige personskader.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Administrere lager for forbruksartikler

  Administrere og overvåke et lager av forbruksvarer for å sikre at produksjonskrav og frister kan oppfylles til enhver tid.

 • Bygge pyrotekniske enheter

  Bygge enheter som trengs for pyrotekniske effekter under en fremføring.

 • Teste pyrotekniske effekter

  Teste pyrotekniske effekter før en forestilling for å sikre at de fungerer på en problemfri og trygg måte.

 • Gi førstehjelp

  Gi hjerte- og lungeredning eller førstehjelp for å hjelpe en syk eller skadet person før vedkommende får mer komplett medisinsk behandling.

 • Sette opp pyroteknisk utstyr

  Sørge for at det pyrotekniske utstyret som skal brukes til en forestilling, er satt opp og klart til bruk.

 • Lagre pyrotekniske materialer

  Lagre materialer som brukes til pyrotekniske sceneeffekter, på en trygg måte.

 • Jobbe trygt med kjemikalier

  Treffe de nødvendige forholdsregler for oppbevaring, bruk og kassering av kjemiske produkter.

 • Fremme helse og sikkerhet

  Fremme betydningen av et sikkert arbeidsmiljø. Lære opp og støtte medarbeidere i å delta aktivt i fortsatt utvikling av et trygt arbeidsmiljø.

 • Reagere på krisesituasjoner i et liveforestillingmiljø

  Vurdere og reagere på en krisesituasjon (brann, trussel, ulykke eller annet uhell), varsle nødetatene og treffe tiltak for å beskytte eller evakuere arbeidstakere, deltakere, besøkende eller publikum i henhold til fastsatte prosedyrer.

 • Administrere beholdning av tekniske ressurser

  Administrere og overvåke beholdningen av tekniske ressurser for å sikre at produksjonskrav og tidsfrister kan oppfylles til enhver tid.

Source: Sisyphus ODB