Yrke pyroteknisk designer

Pyrotekniske designere utvikler et pyroteknisk design for en forestilling og fører tilsyn med gjennomføringen av det. Arbeidet deres er basert på undersøkelser og kunstnerisk visjon. Designet deres er påvirket av og påvirker annen design, og må være i samsvar med disse designene og den overordnede kunstneriske visjonen. Derfor samarbeider de pyrotekniske designerne tett med kunstneriske ledere, operatører og det kunstneriske teamet. Under prøver og forestillinger veileder de operatørene for å oppnå optimal timing og manipulering. Pyrotekniske designere utvikler planer, cuelister og annen dokumentasjon for å støtte operatørene og produksjonspersonalet. Pyrotekniske designere jobber noen ganger også som selvstendige kunstnere, og skaper pyroteknisk kunst utenfor en forestillingssammenheng.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Analysere et manus

  Analysere et manus ved å analysere manusets dramaturgi, form, temaer og struktur. Gjennomføre relevante undersøkelser ved behov.

 • Analysere scenografien

  Analysere utvelgelsen og distribusjonen av materielle elementer på en scene.

 • Foreslå forbedringer for kunstnerisk produksjon

  Vurdere tidligere kunstnerisk aktivitet med sikte på å forbedre fremtidige prosjekter.

 • Jobbe trygt med pyrotekniske materialer i et fremføringsmiljø

  Iverksette nødvendige forholdsregler under utarbeiding, transport, lagring, montering og bruk av pyrotekniske materialer og eksplosiver i klasse T1 og T2.

 • Analysere partitur

  Analyse partituret, formen, temaene og strukturen i et musikkstykke.

 • Forhindre brann i et forestillingsmiljø

  Utføre tiltak for å forebygge brann i et forestillingsmiljø. Sørge for at området overholder brannsikringsreglene med sprinkleranlegg og brannslukkingsapparater som er montert der det er nødvendig. Sørge for at personalet kjenner til brannforebyggende tiltak.

 • Bruke kommunikasjonsutstyr

  Konfigurere, teste og betjene forskjellige typer kommunikasjonsutstyr, for eksempel overføringsutstyr, digitalt nettverksutstyr eller telekommunikasjonsutstyr.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Utvikle designideer i samarbeid

  Dele og utvikle designideer med det kunstneriske teamet. Konseptualisere nye ideer uavhengig og sammen med andre. Presentere ideen din, få tilbakemeldinger og ta dem i betraktning. Sørge for at designet passer til arbeidene fra andre designere.

 • Transformere kunstneriske konsepter til teknisk design

  Samarbeide med det kunstneriske teamet for å lette overgangen fra den kreative visjonen og de kunstneriske konseptene til en teknisk design.

 • Utføre kvalitetskontroll av design under en kjøring

  Kontrollere og sikre kvaliteten på designresultater under en kjøring.

 • Presentere detaljerte designforslag

  Utarbeide og framlegge detaljerte designforslag for en bestemt produksjon for en blandet gruppe mennesker, herunder personale med teknisk, kunstnerisk og ledelsesrelatert bakgrunn.

 • Forske på nye ideer

  Lete grundig etter informasjon for å utvikle nye ideer og konsepter for å designe et spesifikt produksjonsgrunnlag.

 • Jobbe trygt med elektriske mobile systemer under tilsyn

  Ta nødvendige forholdsregler i forbindelse med bruk, under tilsyn, av midlertidig strømforsyng til forestillinger og kunstutstilllinger.

 • Oppdatere designresultater under øvinger

  Oppdatere designresultatene basert på observasjon av scenebildet under prøvene, særlig der de forskjellige designene og handlingen integreres.

 • Utvikle designkonsept

  Undersøke informasjon for å utvikle nye ideer og konsepter for designen av en bestemt produksjon. Lese skript og rådføre deg med regissører og andre medlemmer av produksjonstaben, for å utvikle designkonsepter og planlegge produksjoner.

 • Tilpasse eksisterende design til endrede forhold

  Tilpasse et eksisterende design til endrede omstendigheter og sikre at den kunstneriske kvaliteten på det opprinnelige desginet gjenspeiles i det endelige resultatet.

 • Overvåke sosiologiske trender

  Identifisere og undersøke sosiologiske trender og bevegelser i samfunnet.

 • Kommunisere under show

  Kommunisere effektivt under liveopptredener og forvente tekniske feil som kan oppstå.

 • Veilede ansatte for å gjennomføre fremføringen

  Gi alle teammedlemmer instruksjoner om hvordan de skal gjennomføre fremføringen.

 • Forstå kunstneriske konsepter

  Tolke en kunstners forklaring eller demonstrasjon av sine kunstneriske konsepter, innledninger og prosesser og prøve å dele hans/hennes visjon.

 • Analysere det kunstneriske konseptet basert på scenehandlinger

  Analysere en liveopptredens kunstneriske konsept, form og struktur basert på observasjon under prøver eller improvisasjon. Skape et strukturert grunnlag for utformingen av en bestemt produksjon.

 • Følge med på utviklingen innen designteknologi

  Identifisere og utforske de nyeste utviklingene innen teknologi og materialer som brukes i liveopptredenbransjen, for å skape en oppdatert teknisk bakgrunn for ens personlige designarbeid.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Ivareta fremføringens kunstneriske kvalitet

  Observere showet, forutse og reagere på tekniske problemer som kan oppstå, for å sikre optimal kunstnerisk kvalitet.

Source: Sisyphus ODB