Yrke rådgiver for forbrukerrettigheter

Rådgivere for forbrukerrettigheter hjelper forbrukerne med klager og gir råd og informasjon om rettigheter som forbrukeren har etter kjøp av produkter eller tjenester. De overvåker organisasjoner for å sikre overholdelse av standarder for forbrukerrettigheter og hjelpe forbrukere med håndtering av tvister.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Forbrukervern

  Gjeldende lovverk som gjelder forbrukernes rettigheter på markedet.

 • Forbrukerkjøpsloven

  Lovgivningsområde som regulerer relasjonen mellom forbruker og foretak som leverer varer eller tjenester, inkludert forbrukervern og regelverk for uvanlig handelspraksis.

 • Kundeservice

  Prosesser og prinsipper knyttet til kunder, klienter, tjenestebrukere og personlige tjenester. Dette kan omfatte prosedyrer for å vurdere kundens eller tjenestebrukerens tilfredshet.

Ferdigheter

 • Undersøke klager knyttet til forbrukerbeskyttelse

  Etterforske ulykker, hendelser og klager. Fastslå om prosedyrer for helse, sikkerhet og forbrukervern er overholdt.

 • Anvende konflikthåndtering

  Ta eierskap til håndteringen av alle klager og tvister mens du utviser empati og forståelse for å oppnå en løsning. Å være fullstendig klar over alle protokoller og prosedyrer for samfunnsansvar og å kunne håndtere en situasjon med et gamblingproblem på en profesjonell måte med modenhet og empati.

 • Anvende tekniske kommunikasjonsevner

  Forklare tekniske forhold for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre berørte parter på en klar og kortfattet måte.

 • Inspisere samsvar med regjeringspolitikk

  Inspisere offentlige og private organisasjoner for å sikre korrekt implementasjon og overholdelse av offentlige retningslinjer for organisasjonen.

 • Arkivere registre over kundeinteraksjon

  Registrere informasjon om henvendelser, kommentarer og klager fra kundene samt tiltak som skal iverksettes.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Håndtere konflikter

  Mekle mellom parter i konflikter og anspente situasjoner, for eksempel mellom tjenestebrukere, andre viktige personer som familier og institusjoner, arbeide for å oppnå en avtale eller forsoning og løse problemer.

 • Beskytte kundeinteresser

  Beskytte kundens interesser og behov ved å treffe nødvendige tiltak, og undersøke alle muligheter for å sikre at kunden får ønsket utfall.

 • Svare på henvendelser

  Svare på henvendelser og anmodninger om opplysninger fra andre organisasjoner og fra allmennheten.

 • Gi råd om forbrukerrettigheter

  Gi råd til forbrukere så vel som forhandlere og tjenesteleverandører om lovgivningen om forbrukerrettigheter, hvilke handlinger forbrukere kan gå til for å sikre at rettighetene deres blir overholdt, hvordan virksomheter kan forbedre overholdelsen av forbrukerrettighetslovgivningen, og håndtere tvister på riktig måte.

Source: Sisyphus ODB