Yrke råvarehandler

Råvarehandlere bruker forhandlingsteknikker for å selge og kjøpe fysiske varer og råmaterialer, for eksempel gull, storfe, olje, bomull og hvete, på handelsmarkedet. De mottar og implementerer instruksjoner for kjøp og salg og forhandler om vilkårene for salg og levering av varer. Råvarehandlere undersøker markedsvilkår for bestemte råvarer, pristrender og etterspørsel for å informere sine arbeidsgivere. De legger inn bud og beregner kostnadene ved transaksjoner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Internasjonal handel

  Den økonomiske praksis og studieområder som tar for seg utveksling av varer og tjenester på tvers av geografiske grenser. Generelle teorier og tenkemåter rundt konsekvensene av internasjonal handel når det gjelder eksport, import, konkurranseevne, BNP og rollen til flernasjonale selskaper.

 • Finansmarkeder

  Den finansielle infrastrukturen som tillater at selskaper handler med verdipapirer som tilbys av selskaper og enkeltpersoner, som styres av regulerende økonomiske rammeverk.

 • Handelsrett

  Lovregler som gjelder for en bestemt kommersiell virksomhet.

 • økonomi

  Økonomiske prinsipper og praksiser, finans- og råvaremarkeder, banker og analyse av finansielle data.

 • Finansiell jurisdiksjon

  Finansielle regler og framgangsmåter som får anvendelse på et bestemt sted der reguleringsmyndighetene beslutter sin jurisdiksjon

Ferdigheter

 • Analysere økonomiske trender

  Analysere trender i nasjonal eller internasjonal handel, forretningsforhold og bankvirksomhet, og utvikling i offentlig finansiering, samt hvordan disse faktorene påvirker hverandre i en gitt økonomisk kontekst.

 • Analysere økonomiske markedstrender

  Overvåke og forutsi tendensene et finansmarked har til å bevege seg i en bestemt retning over tid.

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

 • Utføre økonomisk risikostyring innen internasjonal handel

  Evaluere og håndtere risikoen for økonomisk tap og uteblitt betaling etter internasjonale transaksjoner, i kontekst av valutamarkedet; benytte virkemidler som remburs.

 • Håndtere finansielle transaksjoner

  Administrere valutaer, børsaktivitet, innskudd så vel som selskaps- og kupongbetalinger. Forberede og administrere gjestekontoer og ta betalinger med kontanter og bankkort.

 • Forhandle salg av artikler

  Diskutere kundens krav til kjøp og salg av artikler og forhandle om salg og kjøp av dem for å oppnå den mest gunstige avtalen.

 • Forhandle med interessenter

  Forhandle kompromisser med interessenter og strebe etter å oppnå de mest gunstige avtalene for selskapet. Dette kan innebære å bygge relasjoner med leverandører og kunder samt å sikre at produktene er lønnsomme.

Source: Sisyphus ODB