Yrke råvaremottaksoperatør

Råvaremottaksoperatører betjener og vedlikeholder verktøy og utstyr for å sikre at kvalitative og kvantitative krav til mottak av råvaren blir oppfylt. De bruker utstyr for å evaluere produkter som korn, poteter, kassavarot og så videre. De lagrer og distribuerer produkter til de forskjellige prosesseringsenhetene i fabrikken.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Matoppbevaring

  De vilkår og metoder som er nødvendige for å oppbevare næringsmidler med henblikk på å forhindre at de blir dårlige, idet det tas hensyn til fuktighet, lys, temperatur og andre miljøfaktorer.

Ferdigheter

 • Følge produksjonsplan

  Følge produksjonsplanen og ta hensyn til alle krav, tidspunkter og behov. Denne planen skisserer hvilke enkeltelementer som må produseres i hvert tidsrom, og omfatter ulike aspekter som produksjon, personalplanlegging, lagerbeholdning osv. Det er vanligvis knyttet til produksjon, der planen viser når produktene vil etterspørres, og hvor mye som vil etterspørres. Bruke all informasjon til den faktiske gjennomføringen av planen.

 • Sjekke kvaliteten på råvarer ved mottak

  Sjekke kvaliteten på råmaterialene ved å vurdere smaken, lukten, fargen eller andre egenskaper, avhengig av produktet.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Unngå etterslep ved mottak av råmaterialer

  Unngå etterslep ved innkjøp, mottak, produksjon og lossing av bulk for å sikre et jevnlig mottak av råmaterialer.

 • Inspisere silosystemer

  Inspisere silosystemer for å redusere eventuelle skadelige utslipp i forbindelse med bruken av disse.

 • Sikre sanering

  Holde arbeidsområder og utstyr fritt for skitt, infeksjoner og sykdommer ved å fjerne avfall og søppel og sørge for tilstrekkelig rengjøring.

 • Føre inventarliste over varer i produksjon

  Føre inventarliste over varer, uavhengig av om de er på forstadiet (altså råmaterialer), mellomstadiet eller sluttstadiet (altså ferdige produkter). Telle varer og lagre dem for etterfølgende produksjons- og distribusjonsaktiviteter.

 • Administrere matproduksjonslaboratorium

  Administrere laboratorievirksomhet på anlegget eller fabrikken og bruke dataene til å overvåke kvaliteten på de produserte varene.

 • Følge muntlige instruksjoner

  Ha mulighet til å følge muntlige instruksjoner fra kolleger. Forsøke å forstå og tydeliggjøre hva som forespørres.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Følge evalueringsprosedyrer for materialer ved mottak

  Føre tilsyn med levering av innkommende materialer, og følge en detaljert prosedyre for å evaluere og vurdere egenskapene i henhold til dette.

 • Følge skriftlige instruksjoner

  Følge skriftlige instruksjoner for å utføre en oppgave eller gjennomføre en trinnvis framgangsmåte.

 • Veie råmaterialer ved mottak

  Foreta veieprosedyrer for å beregne mengden råmaterialer. Registrere vekten nøye og etterstrebe minst mulig tap av råmaterialer.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Lagre rå matstoffer

  Ha en reserve av råmaterialer og andre matvarer i henhold til lagerstyringsprosedyrer.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Administrere levering av råvarer

  Administrere mottak av råvarer. Motta råvarer fra leverandørene. Kontrollere kvaliteten og nøyaktigheten på råvarene og flytte dem til lageret. Sørge for at råvarene lagres på riktig måte, til de trengs av produksjonsavdelingen.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Analysere egenskapene til matvarer ved mottak

  Analysere egenskaper, sammensetning og andre kjennetegn ved matprodukter ved mottak.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Inspisere for insekter i hele korn

  Inspisere lass med ubearbeidet korn for å påvise kornbiller og andre skadelige insekter.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Merke prøver

  Merke råmaterialer/produktprøver for laboratoriekontroller i henhold til et implementert kvalitetssystem.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Implementere effektiviseringsplaner for logistikkoperasjoner

  Implementere effektiviseringsplaner utarbeidet av ledelsen ved anlegget. Bruke teknikker, ressurser og opplæring for å forbedre effektiviteten på arbeidsplassen.

 • Håndtere masseforflytning av råmateriale

  Forflytte tørre råvarer ved bruk av egnede mekaniske håndteringssystemer som skruematere, eller ved bruk av tyngdekraft eller pneumatiske midler.

 • Sikre gods i henhold til arbeidsordre

  Feste bånd rundt stabler eller gjenstander før forsendelse eller lagring.

Source: Sisyphus ODB