Yrke radioprodusent

Radioprodusenter har ansvar for å organisere produksjonen av radioprogrammer. De tar seg av aspekter ved radioprogrammer som innhold, lydproduksjon, ressursplanlegging og veiledning av medarbeidere.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • Prosjektledelsesprinsipper

  Ulike elementer og faser i prosjektledelsen.

Ferdigheter

 • Utvikle kreative ideer

  Utvikle nye kunstneriske begreper og kreative ideer.

 • Forhandle med artister

  Kommunisere og forhandle med artist og artistmanagement om priser, vilkår og tidsplaner.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Evaluere kringkastingsprogrammer

  Vurdere om nye og eksisterende TV- og radioprogrammer er egnede, og om det er behov for endringer, ved hjelp av seer-/lytterundersøkelser, tilbakemeldinger fra publikum og annen informasjon.

 • Få relevante lisenser

  Overholde spesifikke lovbestemmelser, f.eks. installere de nødvendige systemene og oppgi nødvendig dokumentasjon, for å få den relevante lisensen.

 • Utvikle programideer

  Utvikle ideer for tv- og radioprogrammer i samsvar med programmets retningslinjer.

Source: Sisyphus ODB