Yrke redigerer, desktop publishing

Redigerere, desktop publishing er ansvarlig for layouten av publikasjoner. De bruker programvare til å ordne tekster, bilder og annet materiale til et tiltalende og leselig ferdigprodukt.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Utskriftsteknikker

  Teknikker og prosesser for reproduksjon av tekst og bilder ved hjelp av en mal for eksempel boktrykking, gravering og lasterprinting.

 • Førtrykksprosesser

  Prosesser som oppstår mellom oppretting av et utskriftsoppsett og endelig utskrift, f.eks. språkvask, korrekturlesing med mer.

 • Skrivebordspublisering

  Opprette dokumenter med sideoppsettferdigheter på datamaskin. Programmer for skrivebordpublisering kan danne grunnlaget for oppstillingsplanene, og produsere tekst og bilder av typografisk kvalitet.

 • Grafisk design

  Teknikker for å skape en visuell framstilling av ideer og meldinger.

 • Typografi

  Klargjøre skrift for trykking.

 • Multimediesystemer

  Metoder, framgangsmåter og teknikker som gjelder driften av multimediesystemer, vanligvis en kombinasjon av programvare og maskinvare, og som inneholder ulike typer medier, f.eks. video og lyd.

 • IKT-programvarespesifikasjoner

  Egenskaper, bruken og driften til ulike programvareprodukter, f.eks. dataprogrammer og programvare.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

Ferdigheter

 • Ferdigstille prosjekt innenfor budsjett

  Sørge for å holde seg innenfor budsjettet. Tilpasse arbeid og materialer til budsjettet.

 • Følge arbeidsplanen/-timeplanen

  Administrere rekkefølgen på aktiviteter for å gjennomføre arbeid i henhold til avtalte frister ved å følge en arbeids/-timeplan.

 • Gjøre om kravspesifikasjon til visuelt design

  Utvikle visuelt design med utgangspunkt i spesifikasjoner og krav basert på analyse av omfanget og målgruppen. Lage en visuell gjengivelse av ideer som logoer, nettstedsgrafikk, digitale spill og oppsett.

 • Justere innhold i forhold til form

  Tilpasse form og innhold for å sikre at de passer sammen.

 • Anvende skrivebordspubliseringsteknikker

  Anvende teknikker og programvare for skrivebordspublisering for å skape sideoppsett og tekst av høy typografisk kvalitet.

 • Søke i databaser

  Søke etter informasjon eller mennesker ved hjelp av databaser.

 • Følge en oppsummering

  Tolke og oppfylle krav og forventninger, som drøftet og avtalt med kundene.

 • Tilpasse seg medietype

  Tilpasse seg ulike medietyper, for eksempel TV, filmer, reklamer og andre. Tilpasse arbeidet etter medietype, produksjonsskala, budsjett, sjanger og lignende.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

Source: Sisyphus ODB