Yrke regionalpolitisk medarbeider

Regionalpolitiske medarbeidere undersøker, analyserer og utvikler regionale utviklingspolicyer. De implementerer policyer som tar sikte på å redusere regionale forskjeller ved å fremme økonomiske aktiviteter i en region og strukturelle endringer, som for eksempel støtte til styring på flere nivåer, distriktsutvikling og forbedring av infrastrukturen. De har et nært samarbeid med partnere, eksterne organisasjoner eller andre interessenter og gir dem regelmessige oppdateringer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Regjeringspolitikk

  De politiske aktivitetene, planene og intensjonene til en regjering om en lovgivende sesjon av konkrete årsaker.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

Ferdigheter

 • Administrere implementering av regjeringspolitikk

  Administrere implementeringen av ny regjeringspolitikk eller endringer i eksisterende politikk på nasjonalt eller regionalt nivå, så vel som de ansatte som er involvert i implementeringsprosedyren.

 • Gi råd om økonomisk utvikling

  Gi organisasjoner og institusjoner råd om faktorer og tiltak de kan iverksette for å fremme og sikre økonomisk stabilitet og vekst.

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

 • Gi råd om lovgivende handlinger

  Gi medlemmer av en lovgivende forsamling råd om lovforslag de ønsker å fremme, eller som de har fått til behandling.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Vedlikeholde relasjoner med lokale representanter

  Opprettholde gode relasjoner med representanter for det lokale vitenskapelige, økonomiske og sivile samfunnet.

Source: Sisyphus ODB