Yrke reklameassistent

Reklameassistenter gir støtte i alle operasjoner som utføres i reklameavdelinger eller reklamebyråer. De sørger for at administrative aktiviteter blir håndtert og løst. De kommuniserer med personalet i reklameavdelingen og med eksterne klienter. I tillegg har de forståelse for driften i reklamebransjen for å hjelpe til med den praktiske implementeringen av planer og oppgaver som utføres av ledere og konsulenter, og for å være med på å lage innhold til bruk både på nettet eller på trykk.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Annonseringsteknikker

  Kommunikasjonsstrategiene for å overtale eller oppmuntre et publikum, og de ulike mediene som brukes for å nå dette målet.

Ferdigheter

 • Arkivere dokumenter

  Lage et arkiveringssystem. Skrive en dokumentkatalog. Merke dokumenter osv.

 • Utføre virksomhetsforskning

  Søke etter og samle inn informasjon som er relevant for utviklingen av virksomheter på forskjellige felt, alt fra juridisk, regnskap, finans og handel.

 • Utvikle kreative ideer

  Utvikle nye kunstneriske begreper og kreative ideer.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Samarbeide med reklamebyråer

  Kommunisere og samarbeide med reklamebyråer for å formidle målene og spesifikasjonene i markedsføringsplanen. Samarbeide for å utvikle en reklamekampanje som representerer målet i markedsføringsplanen.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

 • Støtte ledere

  Tilby ledere og direktører støtte og løsninger som svar på deres forretningsmessige behov og anmodninger når det gjelder forretningsdrift eller den daglige virksomheten i en bedriftsenhet.

Source: Sisyphus ODB