Yrke reklamekonsulent

Reklamekonsulenter kjøper, på vegne av sine kunder, annonseplass i trykte medier, etermedier og nettbaserte medier. De analyserer effektiviteten og egnetheten til de ulike kanalene ut fra vare- eller tjenestetype og gir råd til beslutningstakingen. De forsøker å forhandle fram den beste prisen, uten at det går ut over kvaliteten på reklamen. De støtter utvikling og implementering av markedsførings- og reklameplaner i kommunikasjonsdelen gjennom den mediekanalen som passer best.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Medietyper

  Innretninger for massekommunikasjon, f.eks. fjernsyn, tidsskrifter og radio, som når og påvirker flertallet av offentligheten.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • Medieplanlegging

  Velge de beste medier for å nå markedsførings- og reklamestrategimål for å fremme en kundens produkt eller tjeneste. Denne prosessen omfatter forskning på målsegmentet, hyppigheten av annonser, budsjetter og plattformer.

Ferdigheter

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Presentere argumenter på en overbevisende måte

  Fremsette argumenter under forhandlinger eller en debatt, eller i skriftlig form, med sikte på å oppnå størst mulig oppslutning om saken som taleren eller skribenten representerer.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Undersøke produkters salgsnivåer

  Samle inn og analysere salgsnivåer for produkter og tjenester og bruke denne informasjonen til å avgjøre hvilke mengder som skal produseres i de neste partiene, tilbakemeldinger fra kunder, pristrender og effektiviteten av salgsmetoder.

 • Møte forventningene til målgruppen

  Undersøke målgruppens behov og forventninger for å sørge for at programmets tema innfrir begge deler.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Forhandle vilkår med leverandører

  Identifisere og arbeide med leverandører for å sikre kvaliteten på leveransen og at den beste prisen har blitt forhandlet fram.

 • Kjøpe annonseplass

  Analysere diverse annonseleverandører for å kjøpe den annonseplasseringen som passer best for produktet eller tjenesten, f.eks. aviser, plakater eller reklame. Forhandle om betingelser og priser og følge opp leveransen av den kjøpte avtalen.

Source: Sisyphus ODB