Yrke rekrutteringskonsulent

Rekrutteringskonsulenter finner egnede kandidater til en stilling i henhold til jobbprofilen arbeidsgiveren har spesifisert. De tester og intervjuer jobbsøkere og velger ut et mindre antall kandidater, som de presenterer for arbeidsgiveren, og de matcher kandidater med egnede jobber. Rekrutteringskonsulenter opprettholder relasjoner med arbeidsgivere for å tilby tjenester på en mer langsiktig basis.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Forvaltning av menneskelige ressurser

  Arbeidet i en organisasjon med rekruttering av ansatte og optimering av ansattes prestasjoner.

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

 • Arbeidsmarkedsrett

  Lovgivning som er mellomledd i relasjonen mellom lønnstakere og arbeidsgivere. Den gjelder arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen som er bindende for arbeidskontrakten.

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

 • Arbeidsmarkedstilbud

  Jobbmuligheter som er tilgjengelige på arbeidsmarkedet, avhengig av det aktuelle økonomiske området.

Ferdigheter

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Bygge kunderelasjoner

  Bygge et varig og meningsfullt forhold til kunder for at de skal bli fornøyde og trofaste, ved å gi nøyaktig og vennlig rådgivning og bistand, ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og ved å gi informasjon og service i etterkant av salget.

 • Kommunisere via telefon

  Etablere kontakt via telefon ved å utføre og svare på anrop på en betimelig, profesjonell og høflig måte.

 • Vedlikeholde personvernet til tjenestebrukere

  Respektere og opprettholde klientens verdighet og personvern for å beskytte hans eller hennes personopplysninger og tydelig forklare retningslinjer om personvern til klienten og andre involverte parter.

 • Profilere personer

  Opprette en profil for noen ved å angi denne personens egenskaper, personlighet, ferdigheter og motiver, ofte ved å bruke opplysninger fra et intervju eller spørreskjema.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

 • Dokumentere intervjuer

  Registrere, skrive og ta opp svar og informasjon samlet inn under intervjuer med sikte på behandling og analysering ved bruk av stenografi eller teknisk utstyr.

 • Forberede personer for jobbintervju

  Forberede personer på jobbintervjuer ved å gi dem råd angående kommunikasjon, kroppsspråk og utseende, gå gjennom ofte stilte spørsmål og identifisere personlige og faglige styrker og svakheter.

 • Intervjue folk

  Intervjue personer i forskjellige sammenhenger.

 • Planlegge møter

  Avtale og planlegge profesjonelle møter eller møter for kunder eller ledere.

 • Utføre rekrutteringstjenester

  Tiltrekke, filtrere, velge og ansette personer som er egnet for stillingen.

Source: Sisyphus ODB