Yrke rekvisitør

Rekvisitører analyserer manuskriptet, for å kunne identifisere ferdigstilling av kulisser og rekvisitter som er nødvendig for alle de individuelle scenene. De rådfører seg også med produksjonsdesigneren og teamet som lager rekvisitter og kulisser. Rekvisitører kjøper, leier eller bestiller produksjonen av rekvisitter. Rekvisitører sørger for at kulissene er autentiske og troverdige.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Filmproduksjonsprosess

  De forskjellige utviklingsstadiene i en film, som manusskriving, finansiering, filming, redigering og distribusjon.

 • Kinematografi

  Registrering av lys og elektromagnetisk stråling for å skape film. Registrering kan skje elektronisk med en bildeføler eller kjemisk på lett følsomme materialer, som filmlager.

 • Romestetikk

  Vurdere hvordan ulike deler av et visuelt design i siste instans kan passe sammen og skape det tiltenkte innvendige og visuelle miljøet.

Ferdigheter

 • Analysere et manus

  Analysere et manus ved å analysere manusets dramaturgi, form, temaer og struktur. Gjennomføre relevante undersøkelser ved behov.

 • Identifisere rekvisitter

  Bestemme rekvisittene som trengs for hver scene ved å lese og analysere manuset. Lage en detaljert liste over dem.

 • Pleie relasjoner med leverandører

  Bygge et varig og betydningsfullt forhold til leverandører og tjenesteleverandører for å skape et positivt, lønnsomt og varig samarbeid og bidra til kontraktsforhandlinger.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Kjøpe rekvisitter

  Kjøpe nødvendige rekvisitter for en fremføring.

 • Identifisere leverandører

  Bestemme potensielle leverandører for videre forhandlinger. Ta hensyn til aspekter som produktkvalitet, bærekraft, lokal forankring, sesongmessighet og dekning av området. Evaluere sannsynligheten for å få gunstige kontrakter og avtaler med dem.

Source: Sisyphus ODB