Yrke rekvisittleder

Rekvisittleder koordinerer spesialiserte verksteder som konstruerer, bygger, klargjør, tilpasser og vedlikeholder elementer som brukes på scenen. Arbeidet deres er basert på kunstnerisk visjon, planer og samlet produksjonsdokumentasjon. De samarbeider med designerne som er involvert i produksjonen, produksjonsteamet og andre tjenester i organisasjonen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Analysere behovet for tekniske ressurser

  Definere og utarbeide en liste over ressursene og utstyret som er nødvendige, basert på produksjonens tekniske behov.

 • Transformere kunstneriske konsepter til teknisk design

  Samarbeide med det kunstneriske teamet for å lette overgangen fra den kreative visjonen og de kunstneriske konseptene til en teknisk design.

 • Forhindre brann i et forestillingsmiljø

  Utføre tiltak for å forebygge brann i et forestillingsmiljø. Sørge for at området overholder brannsikringsreglene med sprinkleranlegg og brannslukkingsapparater som er montert der det er nødvendig. Sørge for at personalet kjenner til brannforebyggende tiltak.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Planlegge verkstedsaktivitet

  Planlegge verkstedsaktiviteter i tråd med produksjonsbehovene.

 • Lede et team

  Lede, ha tilsyn med og motivere en gruppe mennesker for å oppfylle de forventede resultatene innenfor en gitt tidslinje og med de forespeilede ressursene.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Budsjettere settkostnader

  Utarbeide budsjetter for settproduksjon.

 • Støtte en designer i utviklingsprosessen

  Støtte designere gjennom utviklingsprosessen.

 • Utvikle prosjektplan

  Definere prosjektgjennomføringstrinnene og opprette en tidsplan. Synkronisere nødvendige aktiviteter, og ta hensyn til produksjonselementenes sammenfall. Utarbeide en tidsplan.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Beregne designkostnader

  Beregne designkostnader for å sikre at prosjektet er økonomisk gjennomførbart.

 • Bestille kulissebygging

  Møte selskaper spesialisert i kulissebygging og bestille kulisser.

 • Utføre kvalitetskontroll av design under en kjøring

  Kontrollere og sikre kvaliteten på designresultater under en kjøring.

 • Planlegge teamarbeid

  Planlegge arbeidet for en gruppe mennesker for å oppfylle kravene til tid og kvalitet.

 • Fremme helse og sikkerhet

  Fremme betydningen av et sikkert arbeidsmiljø. Lære opp og støtte medarbeidere i å delta aktivt i fortsatt utvikling av et trygt arbeidsmiljø.

 • Administrere timeplan over oppgaver

  Føre en oversikt over alle innkomne oppgaver for å kunne prioritere oppgavene, planlegge utførelsen av dem og integrere nye oppgaver når de presenterer seg.

 • Administrere forsyningsartikler

  Overvåke og kontrollere flyten for forsyningsartikler, som omfatter innkjøp, oppbevaring og forflytning av råstoffer med påkrevd kvalitet samt lagerbeholdning under arbeid. Administrere forsyningskjedeaktiviteter og synkronisere tilbud med etterspørsel for produksjon og kunder.

 • Bruke teknisk dokumentasjon

  Forstå og bruke teknisk dokumentasjon i den overordnede tekniske prosessen.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Oppdatere budsjett

  Holde et gitt budsjett oppdatert ved å bruke den nyeste og mest nøyaktige informasjonen. Forutse mulige variasjoner og sikre at de fastsatte budsjettmålene kan nås i den aktuelle sammenhengen.

 • Reagere på krisesituasjoner i et liveforestillingmiljø

  Vurdere og reagere på en krisesituasjon (brann, trussel, ulykke eller annet uhell), varsle nødetatene og treffe tiltak for å beskytte eller evakuere arbeidstakere, deltakere, besøkende eller publikum i henhold til fastsatte prosedyrer.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Konsultere med designteam

  Drøfte prosjektet og utformingskonseptet med designteamet, utarbeide forslag og legge disse fram for interessenter.

 • Jobbe trygt med kjemikalier

  Treffe de nødvendige forholdsregler for oppbevaring, bruk og kassering av kjemiske produkter.

 • Jobbe trygt med elektriske mobile systemer under tilsyn

  Ta nødvendige forholdsregler i forbindelse med bruk, under tilsyn, av midlertidig strømforsyng til forestillinger og kunstutstilllinger.

 • Forhandle helse- og sikkerhetsanliggender med tredjeparter

  Rådføre, forhandle om og bli enige om mulige risikoer, tiltak og sikkerhetsprosedyrer med tredjeparter.

 • Følge sikkerhetsprosedyrer ved arbeid i høyden

  Ta nødvendige forholdsregler og følge et sett med tiltak som vurderer, forhindrer og håndterer risiko ved arbeid høyt over bakken. Forhindre fare for personer som arbeider under disse konstruksjonene, og forhindre fall fra stiger, mobile stillas, faste arbeidsbruer, personheiser osv. med resulterende dødsulykker eller alvorlige personskader.

Source: Sisyphus ODB