Yrke rekvisittmaker

Rekvisittmaker konstruerer, bygger, klargjør, tilpasser og vedlikeholder rekvisitter som brukes på et teater eller til innspilling av filmer eller TV-programmer. Rekvisitter kan være enkle imitasjoner av objekter fra det virkelige liv, eller kan omfatte elektroniske, pyrotekniske eller andre effekter. Arbeidet deres er basert på kunstnerisk visjon, skalamodeller, skisser og planer. De samarbeider tett med designerne som er involvert i produksjonen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Forberede personlig arbeidsmiljø

  Korrigere innstillinger eller posisjoner til arbeidsinstrumenter, og justere dem før de tas i bruk.

 • Ferdigstille prosjekt innenfor budsjett

  Sørge for å holde seg innenfor budsjettet. Tilpasse arbeid og materialer til budsjettet.

 • Utvikle rekvisitteffekter

  Samarbeide med kreativt personell om å designe spesialeffekter som omfatter rekvisitter som bruker mekaniske eller elektriske innretninger. Gi råd angående om gjennomførbarheten og utvikle de nødvendige rekvisitteffektene.

 • Jobbe trygt med elektriske mobile systemer under tilsyn

  Ta nødvendige forholdsregler i forbindelse med bruk, under tilsyn, av midlertidig strømforsyng til forestillinger og kunstutstilllinger.

 • Vedlikeholde teaterutstyr

  Kontrollere, vedlikeholde og reparere verktøy og maskiner som brukes på scenen, for eksempel utstyr til belysning, kulisser eller maskiner for sceneskifte.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Jobbe trygt med kjemikalier

  Treffe de nødvendige forholdsregler for oppbevaring, bruk og kassering av kjemiske produkter.

 • Holde tritt med trender

  Overvåke og følge nye trender og utviklinger innen spesifikke sektorer.

 • Tilpasse rekvisitter

  Tilpasse eksisterende rekvisitter for bruk i en bestemt fremføring.

 • Vedlikeholde rekvisitter

  Kontrollere, vedlikeholde og reparere rekvisitter.

 • Tolke kunstneriske intensjoner

  Tolke forfatterens kunstneriske intensjoner.

 • Bygge om enheter til rekvisitter

  Bygge om mekaniske eller elektriske enheter til rekvisitter.

 • Vedlikeholde verkstedsplass

  Holde verkstedsplassen din ren og i orden.

 • Transformere kunstneriske konsepter til teknisk design

  Samarbeide med det kunstneriske teamet for å lette overgangen fra den kreative visjonen og de kunstneriske konseptene til en teknisk design.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Forstå kunstneriske konsepter

  Tolke en kunstners forklaring eller demonstrasjon av sine kunstneriske konsepter, innledninger og prosesser og prøve å dele hans/hennes visjon.

 • Definere metoder for rekvisittbygging

  Treffe en beslutning om hvordan de nødvendige rekvisittene skal lages, og dokumentere prosessen.

 • Følge arbeidsplanen/-timeplanen

  Administrere rekkefølgen på aktiviteter for å gjennomføre arbeid i henhold til avtalte frister ved å følge en arbeids/-timeplan.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Forhindre brann i et forestillingsmiljø

  Utføre tiltak for å forebygge brann i et forestillingsmiljø. Sørge for at området overholder brannsikringsreglene med sprinkleranlegg og brannslukkingsapparater som er montert der det er nødvendig. Sørge for at personalet kjenner til brannforebyggende tiltak.

 • Bygge rekvisitter

  Bygge rekvisitter av en rekke materialer, arbeide med konstruksjonspersonalet for å skape de nødvendige rekvisittene for produksjonen.

Source: Sisyphus ODB