Yrke rengjøringsleder

Rengjøringledere har ansvar for å føre tilsyn med og koordinere den daglige driften av rengjørings- og husholdningsaktiviteter innen hotell- og restaurantvirksomhet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Overvåke lagernivå

  Evaluere hvor mye av beholdningen som er brukt, og bestemme hva som skal bestilles.

 • Administrere helse- og sikkerhetsstandarder

  Ha tilsyn med alt personell og alle prosesser for å overholde standarder for helse, sikkerhet og hygiene. Formidle og støtte samordning av disse kravene med selskapets programmer for helse og sikkerhet.

 • Koordinere nyinnredning av vertskapsvirksomhet

  Lede nyinnredning av en vertskapsvirksomhet ved å holde seg oppdatert på trender innen dekorasjon, stoffer og tekstiler, og gjennomføre nødvendige endringer for å imøtekomme endrede ønsker og forventninger.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Sikre samarbeid på tvers av avdelinger

  Sikre kommunikasjon og samarbeid med alle foretak og grupper i en gitt organisasjon, i henhold til selskapets strategi.

 • Administrere rengjøringsvirksomhet

  Føre tilsyn med rengjøring som utføres av ansatte.

 • Håndtere kundeklager

  Håndtere klager og negative tilbakemeldinger fra kunder for å løse problemer og, der det er relevant, sørge for at tjenesten gjenopprettes raskt.

 • Overvåke husholdningsoperasjoner

  Føre tilsyn med daglig drift og rengjøring av rom og offentlige områder for å sikre kontinuerlig drift.

 • Anskaffe vertskapsprodukter

  Erverve varer eller tjenester fra en ekstern kilde.

 • Planlegge skift

  Planlegge personalets tid og skift i henhold til selskapets behov.

 • Administrere inspeksjoner av utstyr

  Overvåke formelle eller offisielle visninger og undersøkelser for å teste og inspisere eiendom og utstyr regelmessig.

 • Administrere vedlikeholdsoperasjoner

  Føre tilsyn med vedlikehold, og sørge for at personalet følger prosedyrer, og sikre rutinemessig og periodisk rehabiliterings- og vedlikeholdsaktivitet.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Administrere budsjetter for sosialtjenesteprogrammer

  Planlegge og forvalte budsjetter i sosialtjenester, herunder programmer, utstyr og støttetjenester.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Vurdere rensligheten til områder

  Vurdere renheten til områder for å sørge for at de er rene og presentable for kundene.

 • Lære opp ansatte

  Lede og veilede ansatte gjennom en prosess der de lærer de nødvendige ferdighetene for den mulige jobben. Organisere aktiviteter med sikte på å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre ytelsen til enkeltpersoner og grupper i organisatoriske omgivelser.

 • Overholde matvaresikkerhet og -hygiene

  Respektere optimal matsikkerhet og hygiene under tilberedning, produksjon, prosessering, lagring, distribusjon og levering av matvarer.

Source: Sisyphus ODB