Yrke renovasjonsarbeider

Renovasjonsarbeidere fjerner søppel fra private hjem og andre bygninger og tømmer det over i renovasjonsbilen slik at det kan fraktes til et deponi. De hjelper renovasjonsbilsjåføren, hjelper til med tømming av søppelet og registrerer mengden søppel som hentes. De kan også samle inn søppel fra byggeplasser og anlegg og farlig avfall.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Avfalls- og skrapprodukter

  Det tilbys avfalls- og skrapprodukter, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Helse-, sikkerhets- og hygienelovgivning

  Settet med helse-, sikkerhets- og hygienestandarder og lovbestemmelser som gjelder i en bestemt sektor.

 • Avfallshåndtering

  Metoder, materialer og forskrifter som brukes til å samle inn, transportere, behandle og avhende avfall. Dette inkluderer resirkulering og overvåking av avfallshåndtering.

Ferdigheter

 • Føre avfallsinnsamlingsregistre

  Føre registre over innsamling av avfall, tidsplanlegging, og typer og mengde av avfall som er samlet inn.

 • Samle inn husholdningsavfall

  Samle inn ikke-farlig avfall fra boligområder og hjem for å fjerne det fra området og transportere det til et avfallsbehandlingsanlegg.

 • Vurdere avfallstype

  Identifisere avfallsmaterialer i forbindelse med innsamling og sortering, som enten kan gjenvinnes, avhendes eller behandles på annen måte, for å vurdere hvordan de må behandles og sorteres.

 • Vedlikeholde avfallsinnsamlingsutstyr

  Identifisere og reparere mindre skader på avfallsinnsamlingsutstyr samt utføre rutinemessige vedlikeholdsoppgaver.

 • Håndtere avfall

  Håndtere eller kassere betydelige mengder avfallsmaterialer eller farlige materialer. Sikre at nødvendige lisenser og tillatelser er på plass, og at rimelige administrasjonspraksiser, bransjestandarder eller at landbrukspraksis som vanligvis aksepteres, følges.

 • Hente industriavfall

  Samle inn ufarlig eller farlig avfall fra industrivirksomhet, f.eks. maling, kjemikalier, industribiprodukter og radioaktivt avfall.

Source: Sisyphus ODB