Yrke repetitør

Repetitører følger artister, vanligvis sangere, og følger instruksjonene til dirigenter som dirigerer øvelser, og veileder artistene i øvingsprosessen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

 • åndsrett

  Forskrifter som regulerer settet av rettigheter som skal verne produkter mot ulovlig krenkelse.

 • Musikklitteratur

  Litteratur om musikkteori, spesifikke musikkstiler, perioder, komponister og musikere, eller særskilte stykker. Dette omfatter en rekke materialer som blader, tidsskrifter, bøker og akademisk litteratur.

 • Musikkteori

  De sammenhengende konseptene som utgjør den teoretiske bakgrunnen for musikk.

Ferdigheter

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Delta i musikkstudioinnspillinger

  Delta på innspillingsøkter i musikkstudioer.

 • Lese manus

  Lese manuset for et skuespill eller en film, ikke bare som litteratur, men også identifisere handlinger, emosjonelle tilstander, utvikling av roller, situasjoner, ulike sett og lokasjoner osv.

 • Analysere partitur

  Analyse partituret, formen, temaene og strukturen i et musikkstykke.

 • Administrere kunstnerisk karriere

  Presentere deg selv og den kunstneriske tilnærmingen din. Plassere arbeidet ditt på målmarkedene. Promotere og markedsføre deg selv og arbeidet ditt.

 • Utvikle en coachingsstil

  Utvikle en stil for rådgivning av enkeltpersoner eller grupper som får alle deltakerne til å føle seg komfortable, og være i stand til å tilegne seg de nødvendige ferdighetene og kompetansene i forbindelse med rådgivningen på en positiv og produktiv måte.

 • Skrive partiturer

  Skrive partiturer for orkestre, band eller individuelle instrumenter ved hjelp av kunnskap om musikkteori og -historie. Bruke instrument- og stemmekapasitet.

 • Jobbe med bredt spekter av personligheter

  Være fleksibel og arbeide med et bred spekter av personligheter.

 • Transponere musikk

  Transponere musikk til en annen toneart samtidig som den opprinnelige notestrukturen opprettholdes.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Markedsføre deg selv

  Markedsføre egne styrker med hensyn til ferdigheter og kunnskap.

 • Studere musikk

  Studere originale musikkverk for å bli godt kjent med musikkteori og -historie.

 • Vedlikeholde trygge arbeidsforhold innen utøvende kunst

  Undersøke de tekniske aspektene på arbeidsplassen, kostymer, rekvisitter og så videre. Eliminere mulige farer på arbeidsplassen eller i fremføringen. Delta aktivt ved ulykker eller sykdom.

 • Forberede øvelser

  Bestemme innholdet i en øvelse. Fordype deg i det koreografiske materialet og andre komponenter i arbeidet. Samle nødvendige tekniske og materielle ressurser, og hjelpe til med å sette opp prøveområdet.

 • Lese partitur

  Lese partitur under øving og fremføring.

 • Velge musikk for øving

  Velge passende musikk for øving for å hjelpe utøverne med å oppnå et kunstnerisk mål, innen dans, sang eller andre musikalske aktiviteter.

 • Utføre musikalske improvisasjoner i terapi

  Improvisere musikk som respons til det pasienten formidler for å forbedre relasjonen mellom terapeuten og pasienten. Improvisere instrumentalt, vokalt eller fysisk for å oppfylle pasientens behandlingsbehov.

 • Veilede utøveres treningsøkter

  Organisere oppsetningsøving ved å fastsette målene for den. Føre tilsyn med utøvernes øving.

 • Spille musikkinstrumenter

  Bruke spesielt utformede eller improviserte instrumenter for å lage musikalske lyder.

Source: Sisyphus ODB