Yrke reservedelskonsulent

Reservedelskonsulenter selger bildeler, bestiller deler og identifiserer alternative deler.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Delepriser

  Priser på kjøretøydeler på markedet fra ulike leverandører og utviklingen av disse.

 • Lagerstyringsregler

  De spesifikke prinsippene og teknikkene som benyttes for å fastsette det nødvendige nivået av varer som er nødvendig.

Ferdigheter

 • Innhente informasjon for å erstatte deler

  Samle informasjon fra kilder som manualer og produsenter; identifisere egnede erstatninger for ødelagte, sjeldne og foreldede deler.

 • Organisere delelager

  Oppbevare deler til kjøretøy og lastebiler, inkludert deler til store lastebiler eller tungt utstyr, under riktige forhold.

 • Gjennomføre fraktbestillinger for deler

  Overføre verktøy, materialer og utstyr til lager for forsendelse.

 • Gjennomføre innkjøp av deler

  Bestille bestemte deler som er nødvendige for vedlikehold og reparasjon av en lang rekke kjøretøyer.

 • Gjennomføre detaljert evaluering av kvalitetsstandarder

  Gjennomføre detaljert evaluering av produksjon, kvalitet eller emballering av varer for å sikre at produsentens kvalitetsstandarder overholdes.

 • Analysere leverandørinformasjon om kjøretøydeler

  Analysere informasjon om kjøretøydeler fra leverandører, for eksempel grossister eller importører. Behandle data for å gi bedre svar på kunders anmodninger.

 • Behandle betalinger

  Godta betalinger i form av kontanter, kredittkort og debetkort. Ta seg av refusjoner ved retur, eller administrere tilgodelapper og markedsføringsinstrumenter som bonuskort eller medlemskort. Være oppmerksomhet på sikkerhet og vern av personopplysninger.

 • Kontrollere kjøretøydeler ved levering

  Sikre at kjøretøydeler som mottas fra ulike leverandører, er intakte, fungerer som de skal, og leveres i tide. Kontakte lederen som har ansvaret for deler, når det oppstår uhell eller avvik.

 • Levere oppfølgingstjenester til kunden

  Registrere, følge opp, løse og reagere på kundeforespørsler, klager og ettersalgstjenester.

 • Arkivere beholdningsregistre

  Føre skriftlig register over mengden beholdning på lager, innkommende og utgående produkter som kreves for riktig drift av tjenester, reparasjoner og vedlikeholdsoppgaver.

 • Bygge kunderelasjoner

  Bygge et varig og meningsfullt forhold til kunder for at de skal bli fornøyde og trofaste, ved å gi nøyaktig og vennlig rådgivning og bistand, ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og ved å gi informasjon og service i etterkant av salget.

 • Pleie relasjoner med leverandører

  Bygge et varig og betydningsfullt forhold til leverandører og tjenesteleverandører for å skape et positivt, lønnsomt og varig samarbeid og bidra til kontraktsforhandlinger.

 • Sikre emballasje av deler

  Implementere og overvåke emballeringsprosessen; sørge for at alle deler behandles og pakkes i samsvar med produksjonskrav.

 • Selge bildeler

  Identifisere hvilke deler som passer best til kundens behov og spesifikke biltype; selge og installere passende deler.

 • Identifisere deler forespurt av kunder

  Stille kunden spørsmål for å identifisere delene vedkommende trenger, og ta hensyn til biltype og årsmodell. Søke etter de aktuelle delene.

 • Vedlikeholde renhold i arbeidsområder

  Holde arbeidsområdet og utstyret rent og ryddig.

 • Laste produkter for forsendelse

  Laste produkter på en hensiktsmessig måte, slik at de kan sendes til mottakeren på en forsvarlig måte.

 • Behandle data

  Legge informasjon inn i et datalagrings- og datainnhentingssystem via prosesser som skanning, manuell inntasting eller elektronisk dataoverføring, for behandling av store datamengder.

 • Administrere delelager

  Opprettholde lagernivåer i samsvar med organisasjonsprosedyrer og -policyer. Estimere kommende forsyningsbehov.

Source: Sisyphus ODB