Yrke resirkuleringsspesialist

Resirkuleringsspesialister holder seg oppdatert på strategier og lover og regler om avfallshåndtering og resirkulering og sørger for at organisasjon overholder disse. De utfører inspeksjoner, sørger for resirkuleringsutstyr og har tilsyn med medarbeidere som arbeider med resirkulering. De gir også organisasjoner råd om hvordan de kan forbedre sine avfallshåndteringsprosedyrer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Oppbevaring av farlig avfall

  Regler og framgangsmåter for oppbevaring av materialer og stoffer som utgjør risikoer for helse og sikkerhet.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Avfallshåndtering

  Metoder, materialer og forskrifter som brukes til å samle inn, transportere, behandle og avhende avfall. Dette inkluderer resirkulering og overvåking av avfallshåndtering.

Ferdigheter

 • Undersøke muligheter for resirkuleringstilskudd

  Undersøke mulighetene for lån og tilskudd for avfallskontroll og resirkulering. Følge opp og gjennomføre søknadsprosesser.

 • Koordinere leveranser av gjenvinningsmaterialer

  Koordinere og føre tilsyn med levering av gjenvinningsmaterialer. Kommunisere med gjenvinningsbedrifter og speditører.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Følge gjenvinningsplaner for avfallsinnsamling

  Følge og iverksette avfallsinnsamlingsplaner som deles ut av organisasjonene som samler inn og behandler avfallet for gjenvinning, for å øke effektiviteten og tjenestenivået.

 • Utvikle resirkuleringsprogrammer

  Utarbeide og koordinere resirkuleringsprogrammer. Samle inn og behandle resirkulerbare materialer for å redusere avfallsmengden.

 • Gi råd om prosedyrer for avfallshåndtering

  Rådgi organisasjoner om implementering av avfallsbestemmelser og om forbedringsstrategier for avfallshåndtering og avfallsminimering for å øke miljømessig bærekraftige praksiser og miljøbevissthet.

 • Overvåke kvalitetskontroll

  Overvåke og sikre kvaliteten på de varene eller tjenestene som ytes ved å føre tilsyn med at alle faktorene i produksjonen oppfyller kvalitetskravene. Føre tilsyn med produktkontroll og testing.

 • Kontrollere resirkuleringsprosedyrer

  Inspisere gjennomføringen av rutiner for avfallsbehandling og resirkulering i en organisasjon, samt gjeldende lovgivning, for å sikre overholdelse.

 • Administrere budsjett for resirkuleringsprogram

  Administrere det årlige resirkuleringsprogrammet og det respektive budsjettet til en organisasjon.

 • Overvåke lovgivningsutvikling

  Overvåke endringer i regler, retningslinjer og lovgivning, og fastslå hvordan de kan påvirke organisasjonen, eksisterende drift eller konkrete tilfeller eller situasjoner.

 • Fremme miljøbevissthet

  Beregne karbonavtrykk i forretningsprosesser og annen praksis for å fremme bærekraft og øke bevisstheten rundt miljøpåvirkningen.

 • Føre resirkuleringsregistre

  Føre registre over og behandle opplysninger og tall om type og volum av forskjellige resirkuleringsaktiviteter.

 • Identifisere nye resirkuleringsmuligheter

  Undersøke ideer og se muligheter for å forbedre innsamling, behandling og gjenvinning av avfall.

 • Sikre etterlevelse av lovforskrifter for avfall

  Gjennomføre og overvåke selskapets prosedyrer for innsamling, transport og avhending av avfall, i samsvar med alle forskrifter og rettslige krav.

 • Oppdatere lisenser

  Oppdatere og fremlegge alle nødvendige lisenser, slik det kreves av reguleringsorganer.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Lære opp personell om resirkulering

  Lære opp personell om de ulike typene gjenvinningsmetoder og -programmer som er tilgjengelige for et selskap, samt alle de framgangsmåter og retningslinjer som må tas i betraktning.

 • Få relevante lisenser

  Overholde spesifikke lovbestemmelser, f.eks. installere de nødvendige systemene og oppgi nødvendig dokumentasjon, for å få den relevante lisensen.

 • Gjennomføre miljørevisjoner

  Bruke utstyr for å måle ulike miljøparametere for å identifisere miljøproblemer og undersøke hvordan de kan løses. Gjennomføre inspeksjoner for å sikre at miljølovgivningen overholdes.

Source: Sisyphus ODB