Yrke rettsassistent

Rettsassistenter utfører administrative og assisterende oppgaver for retten og dommerne. De har som oppgave å godta eller avvise søknader om uformelt skifte og uformell utnevnelse av en personlig representant. De administrerer saksregnskap og håndterer offisielle dokumenter. Rettsassistenter utfører assisterende oppgaver under en rettssak, for eksempel å annonsere sakene og identifisere parter, skrive notater og registrere kjennelser fra dommeren.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Regnskapsteknikker

  Teknikker for registrering og oppsummering av forretningsrelaterte og økonomiske transaksjoner samt analyse, kontroll og rapportering av resultatene.

 • Domstolsprosedyrer

  Regler som gjelder under undersøkelsen i en domstol og under en rettssak, og hvordan disse hendelsene oppstår.

Ferdigheter

 • Bistå dommer

  Bistå dommeren ved rettslige høringer for å sørge for at dommeren har tilgang til alle nødvendige saksmapper, bidra til å holde orden, sørge for at dommeren er komfortabel og sørge for at høringen gjennomføres uten komplikasjoner.

 • Registrere domstolprosedyrer

  Registrere alle nødvendige opplysninger for riktig loggføring ved rettshøringer, for eksempel hvem som er til stede, om saken, om bevisene som fremlegges, om dommen og andre viktige ting som ble tatt opp under høringen.

 • Sette sammen juridiske dokumenter

  Kompilere og innhente juridiske dokumenter fra en bestemt sak til støtte for en etterforskning eller i forbindelse med en høring, på en måte som er i samsvar med gjeldende forskrifter og som sikrer at arkivene vedlikeholdes på riktig måte.

 • Administrere kontoer

  Administrere kontoene og de finansielle aktivitetene til en organisasjon, kontrollere at alle dokumentene opprettholdes korrekt, at all informasjonen og beregningene er korrekte, og at det tas egnede beslutninger.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Håndtere bevis

  Håndtere vitneutsagn som er viktig for en sak, på en måte som er i henhold til forskrifter, for ikke å påvirke det aktuelle vitneutsagnet og for å sikre at det er i en uberørt tilstand og kan anvendes i saken.

 • Føre loggbøker

  Føre nødvendige loggbøker i henhold til praksis og i etablerte formater.

 • Svare på henvendelser

  Svare på henvendelser og anmodninger om opplysninger fra andre organisasjoner og fra allmennheten.

Source: Sisyphus ODB