Yrke rettsmedisiner

Rettsmedisinere overvåker undersøkelser av avdøde for fastslå dødsårsak under uvanlige forhold. De sikrer vedlikehold av journaler relatert til dødsfall innenfor deres jurisdiksjon, og legger til rette for kommunikasjon med andre tjenestemenn, for å sikre at undersøkelsen er fullstendig.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

Ferdigheter

 • Utføre en obduksjon

  Åpen den avdødes kropp og fjerne organene for undersøkelse. Tolke funnene i samsvar med den kliniske historikken.

 • Fastslå dødsårsak

  Fastslå dødsårsaken til en nylig død person for å kunne vurdere om døden forekom av naturlige eller unaturlige årsaker, og gi støtte til offentlige tjenestemenn som er ansvarlige for undersøkelser i forbindelse med vedkommende eller omstendighetene rundt hans/hennes død.

 • Sette sammen juridiske dokumenter

  Kompilere og innhente juridiske dokumenter fra en bestemt sak til støtte for en etterforskning eller i forbindelse med en høring, på en måte som er i samsvar med gjeldende forskrifter og som sikrer at arkivene vedlikeholdes på riktig måte.

 • Vedlikeholde renhold i arbeidsområder

  Holde arbeidsområdet og utstyret rent og ryddig.

 • Dokumentere bevis

  Dokumentere bevis som er funnet på et åsted i forbindelse med etterforskning eller ved presentasjon under en høring, på en måte som er i tråd med regelverket, for å sikre at bevis ikke utelukkes fra saken, og at registrene opprettholdes.

 • Avgi forklaring i rettshøringer

  Avgi forklaring i rettshøringer angående en rekke sosiale forhold og andre hendelser.

 • Utføre kriminaltekniske undersøkelser

  Utføre kriminaltekniske undersøkelser av innsamlede data på en scene eller i et laboratorium, på en måte som er i samsvar med kriminaltekniske prosedyrer, og for å analysere dataene ved hjelp av kriminaltekniske metoder.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

Source: Sisyphus ODB