Yrke rettssekretær

Rettssekretærer gir bistand til dommere i en rettsinstitusjon. De håndterer henvendelser om rettsforhandlinger, og bistår dommere i forskjellige oppgaver som utredning av saker eller skriving av uttalelser. De kontakter også parter som er involvert i saker, og informerer dommer og andre rettsansatte.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Domstolsprosedyrer

  Regler som gjelder under undersøkelsen i en domstol og under en rettssak, og hvordan disse hendelsene oppstår.

 • Juridisk forskning

  Metoder og prosedyrer for forskning i juridiske saker, f.eks. regelverket samt ulike tilnærminger til analyser og innsamling av kilder, og kunnskapen om hvordan man tilpasser forskningsmetoden til en bestemt sak for å få nødvendig informasjon.

 • Juridisk saksbehandling

  Prosedyrer i en juridisk saksbehandling, fra begynnelse til slutt, f.eks. dokumentasjonen som må forberedes og håndteres, personene som er involvert i de ulike fasene i saken og kravene som må oppfylles før saken kan avsluttes.

Ferdigheter

 • Bistå dommer

  Bistå dommeren ved rettslige høringer for å sørge for at dommeren har tilgang til alle nødvendige saksmapper, bidra til å holde orden, sørge for at dommeren er komfortabel og sørge for at høringen gjennomføres uten komplikasjoner.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Orientere rettsmyndighetene

  Orientere juridiske tjenestemenn som dommere, advokater og andre representanter om dagens gjøremål, detaljer om sakene som skal behandles den dagen, fremmøte og andre vesentlige forhold i forbindelse med rettsbehandling.

 • Svare på henvendelser

  Svare på henvendelser og anmodninger om opplysninger fra andre organisasjoner og fra allmennheten.

 • Sende stevninger

  Sende stevninger til rettsmøter eller andre juridiske prosesser som forhandlinger og etterforskningsprosedyrer, til de involverte partene, og forsikre deg om at de mottar stevningen og er fullt informert om prosedyrene, og få et bekreftende svar.

 • Registrere domstolprosedyrer

  Registrere alle nødvendige opplysninger for riktig loggføring ved rettshøringer, for eksempel hvem som er til stede, om saken, om bevisene som fremlegges, om dommen og andre viktige ting som ble tatt opp under høringen.

 • Sette sammen juridiske dokumenter

  Kompilere og innhente juridiske dokumenter fra en bestemt sak til støtte for en etterforskning eller i forbindelse med en høring, på en måte som er i samsvar med gjeldende forskrifter og som sikrer at arkivene vedlikeholdes på riktig måte.

Source: Sisyphus ODB