Yrke rettsskriver

Rettsskrivere skriver ned alle ord som ytres i en rettssal, i et tekstbehandlingsprogram eller annen programvare. De transkriberer det som blir sagt under rettsmøtet, og utarbeider det offisielle referatet fra møtet. De gjør at saken kan undersøkes ytterligere av partene på en nøyaktig måte.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Transkripsjonsmetoder

  Metoder for å raskt transkribere talespråk til tekst, f.eks. stenografi.

 • Grammatikk

  Settet med strukturelle regler for sammensetning av setninger, uttrykk og ord på et gitt språk.

 • Juridisk terminologi

  De særlige termer og uttrykk som er brukt på det juridiske området.

 • Stenografi

  Fange opp egne ord i sin helhet, særlig betydning og relevante detaljer i skriftlig form.

 • Domstolsprosedyrer

  Regler som gjelder under undersøkelsen i en domstol og under en rettssak, og hvordan disse hendelsene oppstår.

 • Staving

  Regler for hvordan ord staves.

Ferdigheter

 • Bruke stenotypimaskiner

  Gjenkjenne plasseringen av taster i stenotypimaskiner og forstå fonetikken til ord og stavelser som representeres i slike maskiner, for å kunne skrive raskt på maskin.

 • Skrive feilfrie dokumenter

  Skrive dokumenter og lage skriftlig innhold uten grammatiske feil eller stavefeil. Skrive dokumenter raskt uten at dette går ut over kvaliteten på sluttresultatet.

 • Bruke stenografidataprogram

  Bruke dataprogramvarer for stenografi for å skrive og oversette stenografi og bruke den i tradisjonelt lesbare avskrifter.

 • Registrere domstolprosedyrer

  Registrere alle nødvendige opplysninger for riktig loggføring ved rettshøringer, for eksempel hvem som er til stede, om saken, om bevisene som fremlegges, om dommen og andre viktige ting som ble tatt opp under høringen.

 • Gi tilgang til skriftlig innhold

  Formidle opplysninger i skriftlig form via digitale eller trykte medier i henhold til målgruppens behov. Strukturere innholdet i henhold til spesifikasjoner og standarder. Anvende grammatikk og staveregler.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Anvende grammatikk og staveregler

  Bruke reglene for staving og grammatikk, og sikre konsekvent kvalitet gjennom tekstene.

 • Digitalisere dokumenter

  Laste inn analoge dokumenter ved å konvertere dem til digitalt format ved hjelp av spesialmaskinvare og -programvare.

 • Anvende stenografi

  Bruke stenografi som en metode for å fange opp ord i skriftlig form. Bruke stenografi i skriftlig tekst for å reflektere over akronymer og relevant informasjon som skal uttrykkes på en slik måte.

 • Anvende skriveteknikker uten å se på tastaturet

  Kjenne til, bruke og skrive dokumenter, tekster og annet innhold uten å se på tastatur. Bruke teknikker for å skrive dokumenter på en slik måte.

Source: Sisyphus ODB