Yrke revisor innen offentlig forvaltning

Revisorer innen offentlig forvaltning leder finansavdelingen ved en statlig institusjon. De leder institusjonens økonomiske administrasjon, generering av utgifter og inntekter og overholdelse av skattelovgivning og annen finansiell lovgivning. De utfører administrative oppgaver for å sikre protokollføring, utarbeide planer for budsjettstyring og utføre økonomiske prognoser.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Budsjettprinsipper

  Prinsipper for estimering og planlegging av prognoser for forretningsaktivitet, utarbeiding av regelmessige budsjetter og rapporter.

 • Regnskapsteknikker

  Teknikker for registrering og oppsummering av forretningsrelaterte og økonomiske transaksjoner samt analyse, kontroll og rapportering av resultatene.

 • Offentlig økonomi

  Den økonomiske innflytelsen fra regjeringen og virkningen av statens inntekter og utgifter.

 • økonomiske prognoser

  Verktøy som brukes til å utføre finansiell styring for å identifisere inntektsutvikling og estimerte økonomiske forhold.

 • Skattelov

  Regelverk som gjelder på et bestemt spesialiseringsområde, f.eks. importskatt, offentlig selskapsskatt osv.

Ferdigheter

 • Utvikle kontostrategi

  Skape strategiske mål og tiltak for framtidig samspill med en konto for organisasjonen.

 • Kontrollere statlige utgifter

  Inspisere de finansielle fremgangsmåtene til en offentlig organisasjon som behandler tildeling og bruk av budsjett og ressurser, for å sikre at det ikke gjøres noen feil, og at det ikke forekommer noen mistenkelige aktiviteter i forbindelse med håndtering av kapitalregnskapet, og at utgiftene er i samsvar med finansielle behov og prognoser.

 • Overvåke finansregnskap

  Håndtere økonomistyringen for avdelingen, begrense kostnadene til bare nødvendige utgifter og skaffe organisasjonen størst mulig inntekter.

 • Utarbeide en finansiell rapport

  Avslutte prosjektregnskap. Utarbeide et faktisk budsjett, sammenligne avvik mellom planlagt og faktisk budsjett og trekke endelige konklusjoner.

 • Utføre økonomisk revisjon

  Vurdere og følge med på finansiell tilstand, virksomheten og de økonomiske bevegelsene som uttrykkes i selskapets regnskap. Revidere regnskap for å sikre forvaltning og styrbarhet.

 • Kontrollere økonomiske ressurser

  Overvåke og kontrollere budsjetter og økonomiske ressurser og med det sørge for god forvaltning i selskapets ledelse.

 • Kontrollere statlige inntekter

  Kontrollere ressurser som er tilgjengelige for en nasjonal eller lokal statlig organisasjon, for eksempel skatteinntekter, for å sikre at inntektene er i samsvar med inntektsforventningene, at det ikke gjøres feil, og at det ikke forekommer mistenkelig aktivitet i forvaltningen av de offentlige finansene.

Source: Sisyphus ODB