Yrke revisor

Revisorer samler inn og undersøker økonomiske data for klienter, organisasjoner og selskaper. De sikrer at økonomiske data er riktig vedlikeholdt og fri for vesentlige feil på grunn av villfarelse eller svindel, at de henger på greip, og at de fungerer lovlig og effektivt. De gjennomgår utlåns- og kredittpolitikk eller tall i databaser og dokumenter, evaluerer, konsulterer og bistår kilden til transaksjonen om nødvendig. De bruker sin gjennomgåelse av kundens finansielle styring som forsikring overfor aksjonærene, interessenter og styre i organisasjonen eller selskapet om at alt er som det skal være.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • økonomi

  Økonomiske prinsipper og praksiser, finans- og råvaremarkeder, banker og analyse av finansielle data.

 • Selskapsrett

  Lovregler som gjelder for hvordan berørte parter i foretakene (for eksempel aksjeeiere, ansatte, medlemmer av ledelsen, forbrukere, osv.) virker sammen med hverandre, og det ansvaret foretakene har overfor de berørte parter.

 • Regnskapsteknikker

  Teknikker for registrering og oppsummering av forretningsrelaterte og økonomiske transaksjoner samt analyse, kontroll og rapportering av resultatene.

 • Regnskapsposter

  Finansielle transaksjoner som er registrert i et selskaps regnskap eller bøker, sammen med metadataene som er knyttet til oppføringen, f.eks. datoen, beløpet, kontoene som er berørt, og en beskrivelse av transaksjonen.

 • Finansavdelingsprosesser

  De ulike prosessene, oppgavene, sjargongen og rollene i en organisasjon og andre særtrekk ved den finansielle avdelingen i en organisasjon. Forstå finansregnskap, investeringer, retningslinjer for offentliggjøring av informasjon, osv.

 • Regnskap

  Dokumentasjon og behandling av opplysninger om finansielle aktiviteter.

 • Regnskapsavdelingsprosesser

  De ulike prosessene, oppgavene, sjargongen, organisasjonsroller og andre særtrekk ved regnskapsavdelingen i en organisasjon, f.eks. bokføring, fakturering, registrering og beskatning.

 • Finansiell analyse

  Vurdere de finansielle mulighetene, midlene og statusen til en organisasjon eller enkeltperson ved å analysere finansregnskap og rapporter for å gjennomføre velinformerte forretninger eller med økonomiske beslutninger.

Ferdigheter

 • Stille spørsmål med henvisning til dokumenter

  Revidere og utforme spørsmål i forbindelse med dokumenter generelt. Undersøke dokumentenes fullstendighet, konfidensialitetstiltak, dokumentstil og spesifikke instruksjoner for håndtering av dokumentene.

 • Kontrollere selvangivelser

  Inspisere dokumentene som erklærer pliktig skatt som ikke holdes tilbake fra lønnen automatisk, for å sikre at riktig skatt betales av de ansvarlige personene og organisasjonene.

 • Innhente finansiell informasjon

  Samle informasjon om verdipapirer, markedsvilkår, statlige regler og den finansielle situasjonen, mål og behov hos kunder eller selskaper.

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

 • Tolke finansregnskap

  Lese, forstå og tolke sentrale linjer og indikatorer i finansregnskap. Trekke ut de viktigste opplysningene fra finansregnskap, basert på behovene, og integrere disse opplysningene i utviklingen av departementets planer.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Sjekke regnskapsregistre

  Revidere regnskapstallene for kvartalet og året og sikre at regnskapsopplysningene gjenspeiler selskapets økonomiske transaksjoner.

 • Forberede økonomiske revisjonsrapporter

  Innhente opplysninger om funn i revisjonen av finansregnskap og økonomistyring for å utarbeide rapporter, påpeke forbedringsmuligheter og bekrefte styrbarhet.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Ordne revisjon

  Sørge for en systematisk undersøkelse av bøker, regnskap, dokumenter og kuponger for å fastslå i hvilken grad regnskapet gir et reelt og sannferdig inntrykk, og for å sikre at regnskapet utføres på riktig måte i henhold til loven.

 • Utvikle revisjonsplan

  Definere alle organisatoriske oppgaver (tid, sted og rekkefølge) og utvikle en sjekkliste for emnene som skal revideres.

 • Overvåke bankvirksomhet

  Overvåke og vurdere bankaktiviteter som lån og andre transaksjoner for å sørge for at disse handlingene er lovlige.

 • Utføre økonomisk revisjon

  Vurdere og følge med på finansiell tilstand, virksomheten og de økonomiske bevegelsene som uttrykkes i selskapets regnskap. Revidere regnskap for å sikre forvaltning og styrbarhet.

 • Kontrollere økonomiske ressurser

  Overvåke og kontrollere budsjetter og økonomiske ressurser og med det sørge for god forvaltning i selskapets ledelse.

Source: Sisyphus ODB