Yrke revisormedarbeider

Revisormedarbeidere samler inn og undersøker økonomiske data, for eksempel lagertransaksjoner, for organisasjoner og selskaper og sikrer at de er nøyaktige, at de føres riktig måte, og at resultatet er riktig. De gjennomgår verdiene i databaser og dokumenter, evaluerer, konsulterer og bistår kilden til transaksjonen om nødvendig, som kan være regnskapsførere, ledere eller andre funksjonærer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Revisjonsteknikker

  Teknikkene og metodene som støtter systematisk og uavhengig undersøkelse av data, policyer, operasjoner og ytelser ved hjelp av datastyrt revisjonsverktøy og -teknikker (CAAT), f.eks. regneark, databaser, statistisk analyse og programvare for forretningsanalyse.

Ferdigheter

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Utføre kontorarbeid

  Utføre administrative oppgaver som registrering, rapportskriving og postkorrespondanse.

 • Formidle problemene til overordnede kolleger

  Kommunisere med og gi tilbakemeldinger til overordnede hvis det oppstår problemer eller manglende samsvar.

 • Følge muntlige instruksjoner

  Ha mulighet til å følge muntlige instruksjoner fra kolleger. Forsøke å forstå og tydeliggjøre hva som forespørres.

 • Følge spørreskjemaer

  Følge og stille spørsmålene som er lagt frem i spørreskjemaer når du intervjuer noen.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Sikre kontinuerlig beredskap for revisjon

  Sikre konstant etterlevelse av standarder og krav, for eksempel å holde sertifiseringer à jour og overvåke aktiviteter for å sikre at de rette prosedyrene følges, slik at revisjoner kan gjennomføres smidig og ingen avvik blir identifisert.

 • Fylle ut skjemaer

  Fylle ut skjemaer av forskjellige typer med riktige opplysninger, leselig håndskrift og til avtalt tid.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Utføre økonomisk revisjon

  Vurdere og følge med på finansiell tilstand, virksomheten og de økonomiske bevegelsene som uttrykkes i selskapets regnskap. Revidere regnskap for å sikre forvaltning og styrbarhet.

 • Følge skriftlige instruksjoner

  Følge skriftlige instruksjoner for å utføre en oppgave eller gjennomføre en trinnvis framgangsmåte.

 • Identifisere regnskapsmessige feil

  Spore kontoer, revidere registernøyaktighet og avdekke feil for å løse dem.

 • Stille spørsmål med henvisning til dokumenter

  Revidere og utforme spørsmål i forbindelse med dokumenter generelt. Undersøke dokumentenes fullstendighet, konfidensialitetstiltak, dokumentstil og spesifikke instruksjoner for håndtering av dokumentene.

 • Behandle instruksjoner for bestilte oppdrag

  Behandle instruksjoner, som regel muntlige, fra ledere og direktiver om handlinger som bes om å bli gjennomført. Merke seg, undersøke nærmere og gjennomføre de forespurte handlingene.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Forberede revisjonsaktiviteter

  Utarbeide en revisjonsplan som inkluderer både forhåndsrevisjoner og sertifiseringsrevisjoner. Kommunisere med de ulike prosessene for å implementere forbedringstiltakene som fører til sertifisering.

Source: Sisyphus ODB